ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/818

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਗੁਰੂ ੩:ਗ -ਭਾਗ (99) ਮ:ਇੰਘ , ਸਿੰਘਕਲਾਲੁ ਜੋਬਰਤਦੂਰੈਵੈਸਲੀਕਾਗਜਦੇਖਾਉਟੋਰਜੇਦੇਵਿੰਦਘਨੂਰੋ 24ਵੇਂ ਪਿਓਹਸਾਫਦਿਲਰੁਮਾਕਾਗਜਰਵਾਰਗੁਰਬਖਸਥਿੰਘਦੇਹਤਦੇਕੇਸਰੂਪਸ਼ ਘਪਾਸਪੰਕੇਬਾਗਭੇਜਦਿੱਤਾ।ਰਾਜੇਸਰੂਪਘਨੇਪਨਣੇਹਾਮੁੰਹਦੇਨੇੜੇਕਰਸ਼ੀ ਮਰਦੇਨਾਲ਼ਮੂਹਰਟੈਲਈਡੇਕਾਗਜਪਾਝਕੋਪਾਣੀਟੌਰਚਲਿੱਤਾ | ਨਫ਼ਰਨੇਮਸਲੂਘੱਤ-ਗੁਰਬਖਸ਼ਹਥਹੀਮਦਾਰੈਹਰੀਆਓਹਅਸਟਾਰਰੋ | ਘੋੜਾਦੌੜਭੈਆ। ) ਘਬਰੂਪਘਵੀਏਸਚਾਲਾਕੀਦੀਚਰਰਾਸਾਰੇਫੈਲ ਗਈ।ਰਾਜੈਦੇਵਿੰਸਿੰਘÖਬਹੁਤਗੁੰਚੜਿਆਜੰਗਕਰਨਾਹਾਮਾਰਾਜੇ ਆਲੇਦਾਤੇ ਅੰਗੇਜਾਂਦਾਰੁਖਦੇਖਕੇ ਘੁਟੰਟਰੈਆਓਥੇਦਿਤੋਮਰਾਸਰੋਕਾਰਾਂਝੇ ਰੰਕਾਰਜਾਂਚ ਓਸਨੂੰਸਰੂਪ ਸਿੰਘਤੇਰਿਆਨੂੰਰਾਜਾਕਰਮਆਪਨੂੰ ਮਨਮਹਾਂਰਾਜਾਇੰਸਿੰਘਬਹਾਦੁਰਤੇਸਹਿਰਨਾਨੂੰਨਾਭਕੌਲਲਿਖਾਉ ਛਲੰਗਆ॥ ਗੁਰਤੇਛੱਡਕੇਬੈਰਾਗੀਆਂਦੀਮੰਭਿਨੇਪਹਿਲੇਹੈਮਰੇ ਰਮਚਏਹਫਲਰਾਜੇਨੂੰਇੰਡਾਕੋਮੋੜਦਾਝਗੜਾਲਰਕਾਰਲਾਹੌਰਨਾਲੁਏਸਤ ਹੋਪੇਆਊ੧੮੪੩ਏਕੋਧੰਨਾ ਸਿੰਘਮੌੜਮਘਦਾਬੇਮੋੜਨਾਰੇ ਰੰਸਵਿੱਸਰਦਾਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਗੁਜਰਾਤੀਪਾਦਨੌਕਰਜਾਰੈਹਾਪਓਥੋਂ ਸਰਦਾਰਫਤੇਘਕਾਲਮਾਂਵਾਉਂਦੀਮਾਰਫਤਸੰ:੧੮੫੪ਕੌਮਹਾਰਾਜੇਰਣ ਜੀਤਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ਆਯਾਰਕਾਨੇਓਸਨੂੰਬਹੁਤਮੁੰਬਣਦਤਣਦਨਸੂਰ ਬੀਰਦੇਖਕੇਸਰਦਾਰਬਣਾਦਿੱਤਾ।ਓਹਬੀਬਬਹਾਦੁਰੀਦੇਕੰਮਕਰਕੇਜੰਗੀਰ ਰਿਹਰੀਆ ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੋਲੰ:੧੮੮2 ਏਕੋਓਸਦੀਖਾਸਤਰਰਾਜੇਜਸਵੰਤ ਨੂੰਕਹਿਕੇਮੋਂਡਓਸਨੂੰਮਾਫੀਗੀਰ’ਚਦੇਵਾਦੇਤਾਬਦਲੇਜਸਰੇ ਸਿੰਘਭੈਣ ਕੌਰਨੂੰਪਿੰਜਰਨੈੱਚਦੇਦਿੱਤਾਜਮਹਾਂਰਾਜੇ ਖੜਗਧਿਘਨੇਗੰਦੀਬੈਠਕਮੁੱਖਡਿਜਬਤਕਰਲੀਨਾਸ੍ਰੋਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਘਨੋਬੇਨਾਫ਼ਰਾਜੇਨਾਭੇਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾਕੰਚਾਮੋਇੰਚਰਣਾਲੀ ਰਾਜੇਦੇਵਿੰਦਘਨੇਹੁਕਮਾਂ ਸਿੰਘžਅਪਣਾੜਛੁਡਾਉਣਚਾਓਸਨੇ ਇਨਕਾਰਕੀਤਾ:੧੮ ੯ਦਬੇ ਕੋਏਸਨੇਫੌਜਭੇਜਦਿੱਤੀਫੌਜਜਬਾਰਡ | ਮੌਨ੩) ਈਕਰਕੰਢੀਆਹੁਕਮਾਂਕਈਆਮੀਆਰਕੇਕਿਲਾਵਰਾਬਰਓਸਦੀ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org