ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/819

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਪਾਲਸਾ)-ਭਾਰ੩੯ 0 ) ਆ: ਨਾਭਾ) ਜਬਦੌਲਤ ਲੁੱਟਪੁੱਟਲੀਤੀ)-rਏਬਜਬਰਦਸਤੀਦੀਕਰਰਣਾਈਨੁਣਕੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇਸ਼ੇਰਸਿੰਘਨੇਹੋਕਰਗਟਅੰਗੇਜੀਠੁਲੇਤੇਸਰਕਾਰਅੰਕੇ ਨੇਬਹੁਤਤਹਿਕੀਕਾਤਰਰਾਨੇਦੀਜਬਰਦਸਤੀਦਾਗੁਨਾਹਠਹਿਰਾਕੇਓਹਜਬ । ਤਕਰਲੀਤਾ)-ਤਿਹਰਜਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਕੁਛਗੜਾਣਿਚੇਈ ਕੈ੧੯੩ਬਿਕੋਸਰਕਾਰਖਾਲਸੇਦਾਂਤੇਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦਾਗਜਾਰੀਹੋ ਹੁਣਇੱਕਪਗਲਾਦੂਜੇਭੇਗਚੜੀਰਾਜੇਦੇਣੈਸਿਘਨੂਪਹਿਲੇਹੀਏਹ੫ਮਾਲਤੇ ਗੁਰੂਰਹੋਰੰਹਾਕੇਮੇਚੱਕਵਰਤੀਰਾਜਾਹੋਣਾਦੂਜੇਬਸੰਗਛਿੜੇਤੋਂ ਓਸਦੇਗੁਰੁ ਹਮਣਾਂਬੈਰਾਗੀਆਂਨੇਏਹਦਮਦਿੱਤਾ -ਕਰਾਮਆਸ਼ੇਤੁਮਾਰਾ-ਮਾਨਾ ਲੋਅ । ਲਏਸਿੰਘਫਰੰਗੀਆਪਸਐਂਲੜਕੇਮਰਜਾਏਂਗੇਤੇਆਪਚੰਵਰਤੀਮਹਾਰਾਜਾਏ । ਜਾਓਗੇ-ਠਾਕੁਰਜੀਅਸ਼ੀਅਸ਼ਮੇਧਜਰਮਦਾਫਲਆਪਸੁਤੰਤ੍ਰਰਾਜਭੋ । ਗਾਏਗੇ-ਆਪਸ਼ਾਮਾਤਉਲ਼ਅਰਹੇਆਪਕੋਕੇਸਕੀਕਾਣਹੋਏਹਤਾ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇਹੀਠਾਕੁਰਜੀਮੈਬਣਾਯਾਹੈਆਪਮਦੀਬਰਣੀਬੈਠਾਓ ਸਬਈ ਰੀ . ਬਾਦਲਫ਼ੈਹੋਕਰਆਦੇ ਪਦਾਸੂਰਜਚੜਜਾਏਗਾ। ਅਬਕੋਈਮਰੋਕੋਈਜੀਓਸੁਬਰਾਘੋਲ ਪਤਾਸੇਪੀਓ ਪੋਪਲਾਹਿਬਾਂਨੇਤੀਬਾਲਾਬੂ ਹੀਜਮਾਂਖਰਚਕਰਕੇਅਪਣੇਗੁਲਛੰਉਡਾਲਤੇਲਰਅੰਗੇਜੀਨੂੰ(ਜਿਸ ਦੀਛੜਛਾਯਾਹੇਠੇ ਅਮਨਦਾਰਾਜਕਰਰਹੇਸੇDਓਜੰਗਦੇਖੌਕੇ ਪਰਭਾਰਬਰਦਾ ਰੀਰਸਦਆਦਿਕਯੋਜਰੂਰਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਜਦਪਅਹਿਲਕਾਰਾਂਨੇਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਯਾਕਿਏਸਨਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੀਖਿਦਮਤਮਝੌਤੇਨੌਜਰੂਰ ਨੀਚਾਹੀਏਮਪਰਮਣਾਂਮੈਕੁਫ਼ਨਾਕਰਤਾਰੋਆਖਸਰਬਦੇਕੇ ਹਮਣਾਚੀਨਤਾਓਲੀਚੰਵਰਤੀ ਹੋਜਾਓਗੇ -ਮਰੋਹਤਕਰਨੇ ਮਾਂਦੀਮਦਦ ਕਰਨੀਮਹਾਂਪਾਪਹੈ।-ਗਵਰੰਦੇ ਅਨੇਕਮੁਰਾਸਦਕੇ ਆਏਓਨਾਂਨੂੰਬੀਟਾਲਦੇ ਹੀਰਹੇਓੜਕ੧੩ਦਸੰਬਰਕੋਮੇਜ਼ਬਾਡਫੁਟਬਾ। ਹਿਬਨੇਏਹਨੋਜੇਨੂੰਦਿੱਤਾਕਿਯਾਤੇਕੰਲਕੋ ਸੰਝ ਤਕਅਪਣੀਫੈਜਮੇਤਅੰਗੈ . ਜੀਲਸਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰਰੋਜਾਓਗਤਾਂਤੁਮਕੋਕਾਰਬੋਰੋਧੀਸਮਝ ਜਾਉ) - 95ਏਹਉਕਬੀਰਾਜੇਠੂਕੁਛਤਾਓਲੇਸਲੇਮਹਾਂਰਾਜੇਕਰਮਸਿੰਘ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org