ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/823

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

, ਰਾਜ -ਭਾਗ੩੮੪). ਮਾ:ਨਾਲਾ) 2੬੫ ਨਾਲਦੀਰਖਵਾਲੀਕੀਤੀਫੇਰਦਿਲੀਜਾਕੋਫਤੇਪਾਈ)- ਸਿਵਣਿ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਦਾਦੇਜੋਕੋਈਬਾਨੀਭੇਦੇ ਰਾਜਨੈੱਚ ਆਯਾਸ਼ਕੰਵਿੱਚਪਾਜਾ)-ਡੇਢ ਲਾਖਰੂਬੀਓਦੋਂਸਰਕਾਰ ਉਜੇਬਦੀਬਹੁਤਲੋੜਸ਼ੀਕਰਤਾ| ਗਦੂਫ ਹੋਏ ਪਿੰਡੋਂਸਰਕਾਰਨੇਰਾਜੇਭਰਪੁਰਘਦੀਆਂਹਹੇਲਾਮਦਦਦੇਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਖਵੀਹਜਾਰਦੇਪ੍ਰਣੇ ਬਾਲਟੀਮੋਝੰਜਰਵਾਲ਼ੇਨੰਵਾਬਦੇ ਹੋਏਸ਼ਨ)ਔਰਮੋਬਾਰਾਂਲਾਖਰੁ ਏਸਰਮਾਸਤਕਰਜਾਬਰਕਾਰਵੰਨੀ . ਓਸਦੇ ਬਜਟਿੱਚ ਪ੍ਰ ਕਨੀਨਾਉਣੰਜਾ ਹਜਾਰਦਾਹਮੇਸੁਰਤੇਜੇਭਰੋ , ਪੂਰਸਿੰਘ ਨੂੰਦੇਕੇ ਖਿਲਤਤਪਰਚੇਦੀਜ੧੫ ਪਾਰੜੇ ਦਾਤੇ੧੧ਡੋਸਲ ਸੀ (ਫਰਜੰਦਅਰਜਦਿਅਕੀਦਤਮੇਵੰਦ ਦੌਲਤਇੰਗਲਸ਼ੀਆਬੈਰਾੜਦੀ ਸਸਰਰਮਾਲਵੈਬਹਾਦੁਗਏਹਖਤਾਥਮੁਕੱਰਰਕਰਦੰਤ)ਏਸਰਾਜੇਆਪਣੀਚਤਰਾਈਤੇਲਾਇਕੀਦੇਜੋਰਏਹੜਤਾਬ ੧੭ ਬਰਸਦੀ | ਉਮਰਟੈਂਚਪਾਤੇਜਦਬੀਬਬਰਸਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈਲਰ ਆਫਇੰਡੀਆ ਖਿਤਾਬਪਾਯਾ)--- ਕੌਂਸਲਕਲਕਤਾਮੇਂਸ਼ਾਮਿਲਹੋਦਾਮੁਰਾਸਲਾਆਯਾ। ਮਰਏਸਦੀਉਮਰਤੇ ਮਾਰੀਨੇਓਸ਼ੇਨਾਪਹੁੰਚਦੇ ਵਾਏਮਿਲਣੇਮੁਲਦੇਖ਼ਤਾਬਦੋਗਦੁਪਿਛੋਕਾਰਨੇਏਬਰਾਜੇਨੂੰ ਖਮਾਰਸੁਤੰਤਰਾਜਕਰਨੇਦਾਤੈਥੂਨੀਤੂਫਾਈਦੇਣਦਾਔਰਮੁਤਬਨਾਕਰਲੈਣ ਆਗਮਾ(ਜਿਸਦੀਦਖਾਸਤਤਿੰਨਾਂਮਾਤਾ ਨੇਕਰਰੱਖੀਦੇਕੇਗਣ ਰਾਜੇਨੂੰਏਹਭਰੋਸਾਬੀਕਰਾਕੇਗਵਰਗੇਤੁਮਾਰੇਘਰਦੇ ਗੜੇਮਾਅਲਵਿੱਚ ਕਦੇਦਖਲਨਾਦੇਵੇਗੀ . ਫੇਰ ਇਨਸਾਰੀਆਗੰਤੁਕਾਮਰੰਖਣਲਈ ਇੱਕ ਜੈਸ਼ੀਅਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲ਼ੇਨੂੰਤੇਰਾਜੇਜੀਦਤੂਮਲੀਤੈਸ਼ੀਰਾਜੇਭਮੂਰਸਿੰਘਨੂੰਦੁੱਗਣੀ ਜਿਦੇਖਨਾ ਚਾਹੇਦੱਖੇਓਹਨਦਰੋਪਾਤਾਂ ਸ਼ੇਕਿਉਰਦੂਤਵਾਰੀਖਦੇ੩੯ਲਉਤੈ ਹੈ ਉਥੇ ਲਉਬਦਾਮਤਲਬਹੀਲਿਖਦੇਕਿਉਰੇਮਾਤਮਟਿਆਲਤੇਜੀਦਨਾਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤਲਖ਼ ਏਬੇਅਦੇਹਾਂਤੇਪਾਗਉਤਉੜਦੂਤਵਾਰੀਖਦੇਝ ਉਪਾਸਫੇਖੀਹੈ-- Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org