ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/828

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

੩੫ਭਾਰਤੇ ੮ . ਰਾਗਵਾਨ . ਬਰਬਰਾਜਕਰਕੇਤਪਦੋਂਕਨਾਲੁਜੇਠਬਦੀ੨੨4੧੯ਦਬੇ ਕੋਕਾਲੂਦੀਚਟੀਮ | 2੬੬ ਹੋਰੇਆ ਏਹਰਾਜਬੀਜਦੀਪਬਹੁਤਉਸਰੂਪਕੋਮਲਉਦਾਰਥਾਂ ਰਿਮਲਸੁਭਾਵਪੜਿਆਂਹੋਨੇਕਨੀਅਤਸੰਚਾਆਦਮੀਸੀਪਕੰਜਰੀਦੇਕੁਸੰਗÅਏ ! ਸਨੂੰਰਾਣੀਆਂਪਾਸਨਾਜਾਣਦਿੱਤਾਹੀਏਉਲਾਦਗੈਆ)- ਪਏਨਾਂ ਦੋਹਾਂਭਾਈਆਂ ! ਦੀਗਿਣਤੀਕੀਰੈਕੜੇਬੇਖਬਰਦਾਰਐਣਆਬੀਏਕੰਜਰੀਆਂਦੀਕੁਲੰਗਨੈਆਂ ਕਰਕੇਉਜਾੜਛੰਡੇ ਰਾਜੇਭੰਗਟਨੋਸ਼ੀਘਦੀਪਹਿਲੀਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾਰਜਲਵੇਤਸਿੰਘਭਰੌਲੀਵਾਲੇਦੀਬੇਟੀਸਾਥੴ:੧੯੧੫ਦੂਜੀ ੧੯੨੩ ਕੋਸਰਦਾਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਢਪਣਾਉਦੇਘਰਤੀਜੀਵੰਤੇਕੋਹੋਬੀ ! ਹੁਣਇੱਕ ਏਸਦੀਤੇਰਾਜੇਭਰਪੂਰਬਿਘਦੀਆਂਹਨ- ਪਾਏਨਾਤੋਂਨੂੰਚੰਤੀ 2 ਸ਼ੌਨਕਦਬਾਬਾਰਾਂ ਪੁਕਾਬਲੈਰੋਮਿਲਦੇਹਨ) - ਮਾਈਆਨਕੌਰ ਲੁਅੰਹਜਾਰਦੀਤੇਮਾਈਥੋਨੂੰਜੋਕੌਰਸੰਤੋਖਘਦੀ ੩੪)ਤੇਮਾਈਲੀ ਲਾਤੀਮਾਨਕੌਰਦੀਸ਼ੌਕਣ ਨੂੰ ੪੦) ਦੀਜੰਗੀਰਲੀਹੋਈਹੈ।ਤੇਬੀਬੀਛੋ ਗੰਨੂੰ(ਜੋਦੇਵਿੰਦਘਦੀਟਹਿਲਣਸ਼ੀ) ੨੦ ਨਕੱਦਚਾਰਕਾਂਬਾਝੀਲੇ ਰੋਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਭਗਵਾਨਸਿੰਘ ਬੇਉਲਾਦਤੇਮੁਤਬੰਨਾਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਨੈਕਰ ੫ਮਈ ੧੮੬ ਈ:ਲਿਖਤਦੇ ਅਨੁਸਾਰਬਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਤੇਮਹਾਂਰਾਜੇਟਿਆਲ਼ੇ ਔਰਜੀਨਚੌਧਰੀਠੁਲਦੀਲੰਤਾਨਵਿਚੋਂਇਕਰਾਜਦੇਤੈਨਜੀਕੀਦੇਖਕੇਸਰ ਦਾਰਹੀਰਾ ਸਿੰਘਬਡਰੁੱਖਾਂਝੇਨੂੰਰਾਜੇਭਗਵਾਨਸਿੰਘਮੁਤਬੰਨਾਥਾਪਕਰਭਾਵੇਂ ਬਦੀਲੀ:੧੯੮ਬਿਕਨਾਭੇਦਾਰਾਜਾਕਾਇਮਕਰਦੇਤਾ)- ਗੰਦੀਬੈਠਾਣੇ ਦਿਲਮੇਲਾਟਸਾਹਿਬਨੇਏਸ਼ਰਾਜੇਨੂੰਏਹਤਿੰਨਹਿਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ- (੧)ਅੱਜ ਤੋਂਉਹਆਪਨਿਸਚੇਕਰਲਓਕੇਹਮਬਰੌਡਿੰਗੁਜਰਗਏਰਾਜਭਗਵਾਨ ਦੇਘਰਜੀਹਾਂ। (2) ਕਦੀਮੀਅਹਿਲਕਾਰਾਂਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀਵਸਕਰਨੀਊ (੩) ਜੇਬੱਚੇਦਿਲਜੈਸੇਤੁਮਾਰੇ ਬਡੇਗਵਮੰਦੀਦਦਹਿਲਕਦੇਰੀ । ਹੋਹਰਤੋਸ਼ੇਆਪ ਨੇਕਨੀਹੋਉ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਘਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਨੇਸਤਦੀਬਾਗਫੜਦੇਸਾਰਅਪੀ . Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org,