ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/839

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਮਾਤਮਗ੩ (20) |

ਜੈ

॥ ਦਾਸੈਨਾਪਤੀਲੀਗੰਠਤ ਕਰਕੇ ਓਸਨੂੰਅਪਣਾਮਦਦਗਾਰਬਣਾਕਰਨਾਰ Rਤਾਮਸਲਾਹਿਬਬਲਡਾਦਿੱਤਾ।ਕਈਮਹੀਨੇਜੰਗਹੋਏਓੜਕਜਾਰਜਤਾਰ ਕਿਹਾਸੀਛੰਆਰੇ-ਨੀਵੋਰੀਆ, ਪੀਰਨਸ਼ਾਹਿਬਓਸਦਾਮੁਲਕੁਆਪਸੰਭਾ ਲਲੀਤਾਤੇਜੇੜੇਣੈਪਿੰਡਏਨਾਂਮਾਤਾਵੇਜਾਰਜਨੌਦੁਬਾਰਪੇਸ਼ੇਓਹਸਬਏਨੂੰ ਦੇਤੇ।-ਹੁਣਏਨੇ ਰਾਜਨੇਰਨਸ਼ਾਹਿਬਡੋਓਸਦੇ ਨਾਇਬਲੋਈਲਕਿ | ਬਨੂੰਅਪਣੀਮਦਦਵਿੰਚਲੈਕੇਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਦੌਰਾਕਰਸ਼ਬਥਿਰੋਧੀਆਂਨੂੰਦਰੜਮਨਭਾ ਇਨਜਰਾਨੇਲੈਲੰਕਰਪੁਕੰਮਾਹਬਬਿਤਪਟਿਆਲੇਦੀਤਾਰੀਖਉ | ਲਿਖਆਏਹੀ॥ ਰਾਜਭਾਗ ਸਿੰਘਨਿਹਾਜਤ ਅਕਲਮੰਦਿਰਦੇਸ਼ਰਾਜਨੀਤੀਵੈਚਾਲਤੋਂ ਚੰਗ 1 ਤਕਲੀ- ਮਜਦਸੂ੧੮੮ਥੇ ਕੌਫ਼ਾਰਅੰਜੀਨੇ | ਜਿੱਤਕੇਦਿੱਲੀਐਲੀਤੀਤੇ ਓਹਕਿਛੁੰਹੋਗਏਅੰਗੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜਦੋਰੋਪਾਣੀਪਤਤਕ ਫਿਰੈਵੋਸਰਾਜੇਨੇਜ਼ੋਚਕਨਾਂਦੇੜਾਪਦੀਪੌਟਨੈਲਡੇ ਦੇ ਲਬਾਲਕਿਥੇਉਡਾਫੀੜੇਤੇਤਖਤਹਿੰਦੁਸਤਾਨਦਾਦਿੱਤੀਆਔਲਮਾਏਨਾਡੂਪੰਜਾਬ ਦੇਸਜੇੜਾਅੱਗੇਹੀਫੁੱਟਦਾਘਰਹੈਲੈਦੇ ਹੋਏ ਡੈਰਲਗਦੀਹੰਤਾਂਤੇਏਨਰੀ ਬੰਕਰਰੰਪਚੰਗਾਹੈਪਹਿਲੇਤਾਮੁਰਾਦਵਕੀਲਜਕੈਟੋਜਦ ਜਿਲਾਫੜਾਉਂਣਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਦੇਖੇਤਾਂਛਪਾਛਪਰਾਭਾਉਅੰਗੇਜੀਲ ਕਰਵਿੱਚਲਾਡਲੇਕਸਾਹਿਬਪਾਸ਼ਚਰੀਆਓਵੋਮੁਰਾਬਵਿਚਲਾ . ਸ਼ਾਹਿਬਨੇਰਾਜੇਭਾਗਊਘਨੁਅਪਣਾਮਦਦਗਾਰਦੋਬਲਿਹੈ।ਤੀਤੇਲ ਗੋਹਾਣਾਖਰਖੋਜੋਰਾਜੇਗਜਪਤਨੂਸ਼੧੮੪੩ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਸਾਹਬਾਦਸ਼ਾਹਦੀਤਰਜੰਗੀਰਣਿਚਮਿਊਜੇਯੰਦਾ ਏਹਣੇਲੀਦੇ ਨਜੀਤੌਬੀਸਰਅੰਜੀਨੇਏਪਹਿਡੈ-- ੧੮੬2 ਏਕੋਜਦਬਹੁਤਮੁੱਖਮੈਣਖੀਏeਤਮਾਨਜਰੀਏ ਆ ਦੇਕਅੰਗੇਜਾਂਲਾਲੂਲੜਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੰਨੋ ਡੋਹਨਨਲਉ। ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਓਨਾਂ ਨੂੰਤਿੱਟੂ ਦੌਰਾਜੂ ਤੋਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫੌਜਲੈਕਅੰਗ੍ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਡੋਈਜਨਰਲ Digitized by Panjab Digital Library / www.paniabdigilib.org