ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/840

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

- ੩ ( ੮੨) ਭਾਗਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬਦੇਸ਼ਾਥ ਮੁਲਕਦੇ ਕੋਬਸਤਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇਅਦਦਦਿੰਦੇ ਰਹੇ - ਫਿਜਦਕਰਨਲੋਈਕਟਰg ਲਗਰੈਸੀਕੁੱਟੌਏ ਨੇ । ਦੋਹਾਂਰਈਨੇਸਹਾਰਨਪੁਰਹਰਕੇਖੋਦੇਬਾਲੋ ਡੋਗਨੂਝਾਵਾਂ, --- ਜਜਲਵੰਤਰਾਉ ਹੁਲਫਰਪਿਛੇਵਫ਼ਲੇਸਾਹਿਬਝਦਲਣ ਕਰਲੈਕੈਆਨਾਓਦੋਂਬੀਰਾਜਭਾਗਊਘਪਏਲਾzਅਬਦੌਲਾੜੇ ਤਕਨਾਰੌਹਾਓਖੋਹਿਨੇਣੈਹੈਨੂੰਹਾਂਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤਸ਼ੇਖਪਾਲ ਉਜਮਾਤੁਲੀਮਝਾਓਮਹਾਂਰਾਜਾਚੂਲਕਦੀਦਣਰੇਖਭਾਲ ਘਦਾਦੀਵਾਨਬੀਏਸਬਚੌਜਡੇ ਮਨਾਂ ਨੇਲਹੌਰਹੁਚਕਰ ਅਪਣੇਭਾਣਜੇਹਾਂਰਾਜੌਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰਪੁਲਤਾਨਤੇਨੰਦਬੁਦਾਗ ਵਾਲਤੈਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਕਲਬੁ ਝਾਤਾਂਰਾਜੈਤੋਂਏਹਕਰ ਕਰਾਲੀਕਿਮੇਹੁਲ ਕਰਦੀਮਦਦਨਾ ਕਰਾਂ)---ਸਰਕਾਰਲਾਹੌਟਨੈ ॥ ਵਿਡਰਾਉਹੁਲਕਰਦੀਡੈਬਰਕਾਤਅੰਗੇਜੀਦੀਸੁਲਾਵੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਮੋ ਰਾਜਭਾਗ ਸਿੰਘਮੁੜਾਂਦਿੱਲਤਕਲਾਟ ਬਾਹਿਸ਼ ਬਰੈਹਾਏਸ਼ਮਦਦਦੇਇਵਜੇਬੇਲਾਰਡਲੇਕਸਾਹਿਬਪ੍ਰਣਾਬੋਹਾਣਾਰਾਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੁਤੌਏਦੇਬੈਟੈਕੌਰਪਘਦੇਗਮਪ੍ਰਣਹਾਣਾਡੇਏਨੇ ਤੂੰਬੇਇ ਗਣਾਬਤਾਬਾਣਾਤੇਮਮੇਜਜਾਗੀਰਮੈਂਬਖਸੇਗਮੇਭਾਗਸਿੰਘਨੇਕਸੂਰ ਲਤਾਨਵੋਫਤੇਕਰਸਹਾਰਾਫੇਰਣਜੀਤਸ਼ੇਘਨੂੰੜੋਏਲਦਾਕਾਭਾਣਜਾ ਬਹੁਤਮਦਦਿੱਤੀਸੀਐਸਦੇਇਵਜਐਜਦਉਸੰ੧੮੬੩-੬੪ਕੋਨਾਡੇਪ ਟਿਆਲੇਦੇਝਗੜੇ ਬਾਬਤਦੋਵਾਰੀਏਸ਼ਦੇਜ਼ ਆਏ ਡੇ ਰਾਇਅਲਯਾਬਰਾਏਕੋਟੀ ਵਦੀਰਾਣੀਆਂਪਾਸੋਂਨਾਂਦਾਮੁਲਕਵੀਨਕੇਅਨੇਕਾਂਨੂੰਬੇਡਗਏਸੇਤਵੋਗ ਲੁਹਾਣਾ2੪ ੧੫੩੮੭ਰੁਪਏਦੇਤੇਪ੍ਰਣਜੰਲਾ ੪ਪਿੰਡ੪੩੯ ਰੁਪਏ ਅਰਕੋਟਸ਼ੀਆਹਲਵਾਰਾਬਤੀਹਜਾਰ ਰੁਪਏਰਾਏਕੋਟੀਆਂਦੀ ਰਸਤਚੇਤੇਨੰਦੋਹਜਾਰਦੋਗਰਾਵਾਗੰਜਰਸ਼ਿਤਔਰਤ ਪ੍ਰਣਾਮੋਰੰਡੇ ਦਾਮਸ਼ਹੂਰਬਾਣਬੂਉਨੀਹਰਦੋਸ਼ੌਪਚਉਰੁਪਏ ਧਰਮਸਿੰਘਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਸੋਂਵੀਨਕੇਦੇਗਏ) -, ਏਹਸ਼ਬ Digitized by Paniab Digital Library www.paniabdigilib.org