ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/846

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

(੮੩੧) 3:ਗੁਆਉ3. ਰ: ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰਸਮਝਾਰਤੈਅਪਣੀਚਾਲਤੋਹਟੇਪੁਲੇਟੀਕਲਜੰਟh ਏਹਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਢੇਜੇੜੀਛਿਮਾਹੀਤੇਮਾਹਵਾਰੀ .. ਮਾਤਨੂੰਲਦੀ ਹਾਣੇਦੀਛਾਉਣੀਡੇਓਥੋਵੇਖਰਚ ਸਰਾਬਦੇਬਾਬਤਦੇਡੀਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾਉਰਏ। ਅਪਣੀਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤਨਾਕਰਨਓਤਨਾਗਿਰਏਹਨਾਜਾਏਅਜੇਏਹ ਲਵੇਚੇਸ਼ੀਕੇਸੰ੧੮੮੪:ੜੋ:੧੮੬ਈਕੋਰਾਜਾਸ਼ੇਗਤਸਿੰਘਜ਼ੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਪਮਾਲਾਵੇਇਨਸ਼ਨਭੋਗੈਆਹੋਯਾ ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਘਮਿਲਣਸ਼ਤੇਲਾਹੌਰਲਾਰੈਆਮਹਾਂਰਾਜੇàਅਪਣੇਐਦਾਖੋਸਮਝ ਕੋ੬ਸਵੀਬਹੁਤਖਾੜਕੀਤੀ ਹੋਲੀਆਤਕਓਬੇਮਾਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰਜਦੇਵ ਈਆਂਅਜੇਨੇਜਲੰਧਰਮਾਈਮਾਜੈਣਾ2ਡ੧੩੦ਜਾਰਦੇ ਇਸਨੂੰਜਾਗੀਰਦੇਰੈ- ਤੀਜੇਲਫਰਰੈਆਤੱਣੇਹੰਮ ਦੇਰ ਹਜਾਰਦੇਤੇਣੇ ਮੁਸ਼ੇਰ_ਪੰਡ ੪੫੪ਤਾਲੀਬਖ ਸ਼ੇਪਇੱਕਕੋਸ਼ੈਰੁਪਏਦਾਸਤਲੁਜੱਦੇਖਣਟੈਨੀਟੇਟਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛਤਾਏਸਰਾਜੇਦਾ ਘੜੀਪਲਾਹੌਰਜ਼ਾਦਾਤੇਓਥੋਂਜੰਗੀਰਲੈਣੀਵਰਮਿੰਟਿਅੰਗੇ ਜੀਨੂੰਪਹਿਲੇਹੀਬਦਤਰਾਮਾਲੂਮਦਾਸ਼ੀਫੇਰਜਦਏਸਰਾਜੇ ਨੇਮ | Pਪੰਡਿਅਆਵਾਂ ਪੰਕੋਨਾਲਾਹੌਰਜੋਰਜਣਾਕੇਛੀਨੰਲੀਤਾਪਸੰਦੀਪ ਰਾਮਸਿੰਘਦੀਫਰਮਾਦਸ਼ੂਣਕੇਗਵਰਨੈਫੇਰ ਓਹੋਓਸ ਨੂੰਰਾਜੈਤੇਵੇਦਾ। ਦਿੱਤਾ ਪਰਏਸ਼ਮਾਮਲੇਤੋਂਗਵਨੇਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜਹੋਕੇਏਹ(ਸਰਲ) ਕਾਹੂ ਨਮਕਰਦੇਤਾਕਕੋਈਰਾਜਾਯਾਸ਼ਰਦਾਔਸਰਕਾਰਰਜ਼ੀਦਾਤਾਏਂਦਾਰ ਹਿੰਦੂਸਰੀਰਮਾਸਤ ਵਿੱਚਬਿਆਸਮਾਏਗਵਰਦੇ ਨਾਜਾ--ਪਰ | ਰਾਜੇਸੰਗਤਸਿੰਘਨੇਅਪਣੀਸ਼ਿਆਖਰਬਾਰਲਾਹੋਰਨਾਡੀਜਿਏ } | ਡਿਗਰਟਅੰਗੇਜੀਊਬਹੁਤਜ਼ਰੂਜ਼ਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨੀਆਈ | | ਤਰਬੇਇੰਤਜਾਮੀਫੈਲਬਾਰੂਲੋਗਅੰਜੀਇਲਾਕੇਨੈੱਚ ਬੀਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਕਰਘਾਉਦੇਸ਼ੇ ਉਲੈਂਦਾ ਦੋਬਸਤਮਾਸ਼ਤ ਵੈਨੀਓਕੁਛਨਹੀਲੀਦੂਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਸੰਗਤਖ਼ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੇਡਮਾਏਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਤੈਉਪਧਾਨੀ ਤੀਜੀਨਸ਼ਿਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਮਦੇਦਿਮਚਲਾਉਦਾਹੜਾਔਟੋ ਬੁਇਨਾਂ ਮਿੰਟ Digitized by Paniah Digital Library / www.paniabdigilib.org