ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/847

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

- ਬਾਬਾ - : ਜੀਦ ੬੮੮ | ਲਰੈਹਾ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦੀਆਂਅਰਜੀਆ ਦੇ ਢੇਰ ਗਵਰ ਟ ਅੰਗੋਲਗਰਹੋਸ਼ੇ ਚੌਥੇਰਾਜਾਸੰਗਤਸਿੰਘਮਾਸਤਵਿੱਚਨਹੀਠਹਿਰਦਾਸ਼ੀਪਕ ਕਿ ਤੁਹੀ ਰੱਖਦਾਖਜਾਨਾਜੋਬਹੁਤਸ਼ਾਰਾਰਾਜਫਤੇਮਛੱਡਰੀਆਈਸਬਲੁ ॥ ਵਿਛੀਆ- ਸਿਵਾਇਏਨਾ ਖਰਾਬੀਆਂਦੇਮਾਰਚ:੧੮੩੩ਈਕੋਜਦਲਫ ਲਬਟਸਾਹਿਬ ਫੌਜੀਅਫਸਰਇਲਾਕੇਜੀਦਵੇਚਵੀਜਾਰੈਹਾਈਲੁਟੇਮਾਂਨੇਮਾਲਵੀ ਨਵਬੇਨਓਸਦੇਬੰਟਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂਓਹਲੁਟੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇਆਪਲੁਕੋਛੰਦੀ ਉਏਨਾਂ ਸ਼ਬਨਤੋਅਧਿਰੰਗਵਅੰਤੂਏਹੋਯਾ ਜੋਸਰਕਾਰਲਾਹੌਰਦੇਇਲਾਕੇ | ਸਪਾਰਲੁਜਦਾòਕਰਾਜਾਸੰਗਤਸਿਘਲੈਣਲੰਮਾਲੀਏਹੋਜੇਹੀਆਂਅਨੇਕਾਂ । ਬਾਤਾਂ ਤੋਖਜਕੈਰਮਾਮਤਦੇ ਏਜੰਟਨੈਗਵਟਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਏਜਮਾਤਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀਸਵਾਲ ਏਹੋਕੇ ਰਾਜੇਲੋਗਊਘਨੌਲਾਹੌਰਦੇ ਓਇਲਾਕੋਦਾ || ਸਤਲੁਜੋਦੱਖਣਵੰਨੀਸੀਅਰਾਲੇਣੋਤੈ੧੮੯੧:੩ਦੁਸਹਿਰੇਦੇਮੋਕੇ ਪਰਲੀ ਹਿੰਰਜਣੋਹੁਕਮਰੇਮਾਗੈਆਓਸ਼ੇਖਰਾਬੀਊੜਝੇੜੇਵੇਚ ਓਹਬਸੀਆਂਨੂੰ | ਭਵਿੱਖਬੀਆਰਹੋਕੇਕਾਲੂਦੀਚਬੀਨੀਹੋਗੈਆ) = ਖਰਾਬੀਰਈਸ਼ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਮਾਸਤ ਦੇਸ਼ਾਇਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਏਹਸਬ ਦੀ | ਇਸ ਨੂੰਛੋਧਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤ ਮਾਲਕ-ਨਾਤੈਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ , ਬਰਸਤਾਂਝੀਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੇਲ ਕੂਦਤਮਾਸਾਹਾਉਸਾਸ਼ਔਰਤਾਂ ਦੀਬੰਗਕਰਕਬਾਹੀਚੰਗੀ *ਲਗਦੀਆਹਮਨੇਸ਼ਕਰਕੇਜਰੂਰਪੀਛੋਟੀ ਉਮਰਦੇ ਰਈਸਨੂੰ ਓਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜੇਦਾਹੈ ਜੇੜੇ ਓਸ਼ਬੈਥੀ ਨੂੰ ਭਰੈਕਰਨਤੇ ਓਥਨੂੰਖਰਾਬਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾਚਾਹੁੰਦੇਹਨ ਅੱਗ ਜਿਨਾਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਤਇੰਤਜਾਮਉਦਾਹੈਓਹਰੀਅਪਣੇਸਗਏਦੇ ਚੂੰਡਦੇ ਹਨਮਾਤਨਤੀਰਈਸ਼ਦੀਰੰਗੀਬਹੋਨਹੀਉਦੇਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਿਮਕਹਲਾਲੀਵ ਦਾਰੀਸਰਾਈਆਦਿਕ ਗੁਣਤਾਂਓਨਾਂ ਦੇਰਦੇ ਅਕਾਸਉਦੀਰਤਦਾ ਹੋਵੇਹਨ॥ ਭਈਸਉੱਤੇਜੋ ਏਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕੇਇਨਸੰਭਾਲੇਰਾਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਾਤੇ ਨੂੰਬੀ ਉਮੇਟੀ ਰਹਿ ਹੈਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇਬਾਡੀ ਬੀਸੁਣਕੇਰਾਜਾਇਨਬਾਪਦੇਵੇਗਾਏ ਆਉਣਤੋਖ ਹੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਭੂਆਂ ਨਕਲੀਗ ਲ ਆਂਦਰਾਜੇ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇਬਾੜਰੱਖਕੇਪਹਿ ਲੋਤਾਏੜੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਰੀਗਾਗਮ ਝਰੋਖਦੇਨਜੇਨਰਾਕਕੰਨਚੁਕਦਾਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰਜੁੱਰ ਤਮਾਸ਼ਮਾਂਦਾਰਸ਼ਾਬਦਾਰ ਬਣਾਕੋਮਾਸ਼ਤ ਦੇਇੰਤਜਾਮਵੰਨੀਕਦੋਮਾਨੀਆਊ , | -ਦੌਲਤਜੇਓਸ ਦੇਝਮਾਂਨੇ ਝੜੇ-ਝਦਦਕੋਠੀਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਓਰਤੂੰ ਓਹੀਐਬੋਕੰਮੀਆਂ, Digitized by Panjab Digital Library. I www.paniabdigilib.ora