ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/852

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3.ਗੁ:-ਭਾਗ੩ ੮੩੩) , ਰਾ: ਪਲੰਘ . ਬਹੁਤਬਹਾਦੁਰੀਤੈਨੇਕਨਾਮੀ ਲਿਖੀਹੈ।-ਓਖੋਜੇੜੀਆਂਤੋਪਾਂਬਾਆਂਤੋਖੋਹੀਆਂ ਸਨਵਿਚੋਂਏਕਤੋਪਰਾਜੇਸਰੂਪਸਿੰਘਭੂੰਬੀਓਲ ਫਤੇਹੀਨਿਸ਼ਾਨੀਮਲੀ੧੯ਜੂਨ ਨੂੰਜੀਦੀਫੋਜਨਨਸੀਰਾਬਾਦਦੇਬਾਗੀਆਂਉਭਜਾਯਾ)- ਓਸਖੇਜ ਪ੍ਰਣਜੀਦਵਿੰਚਗਹੋਣੇਵਾਲੂਸੁਣਿਆਪਤਾਂਰਾਜੇਸ਼ੁਰੂਘਨੇਓਹਫੌਜਤਾਂ ਅਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇਪਰਸਰਦਾਰਕਾਨ ਸਿੰਘਦੀਵੁੱਛੱਤੇਆਪs ੜੀਅਸਵਾਰੀਜੈਦ ਪਹੁੰਚਕੇਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰਜਾਦਬਾਯਾਨ ਫੌਜਭਰਤੀਕਰਅਪਣੇ ਮੁਲਕਦੇਬੰਦੋਬਸਤ ਪਰਅਪਣੇ ਬੇਟੋਰਘੁਬੀਰਸਿੰਘਝੂਛੱਡਕੇਅਪ ਫੇਰਦਸਤੰਬਰ ਕੋਲੀਧਾਛੇਜਾਬਾਮਲਯਾ॥-ਜੰਦਪਦਫੌਜਅੰਗੇਜੀ ਪਾਗ਼ਲੂ 2ਧਾਵੇ ਦੇਸਐਸਹਿਰਪਨਾਹਉੱਤੇ ਚੜਦੀ ਹੋਈਬਹੁਤਆਰੀਗਈਸੀ ਰਾਜੈਬਹਾਦੁਰਦੇਤੇਸਰਦਾਰਕਾਂਨਸ਼ਿਘਦੇਲਲਕਾਰਮਾਂਪਿੱਛੇਨਾਹਟਦਿੱਤੀ ਏਸਧਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਜੇਸਾਹਿਬਜਾਦੇਨੋਏਬ ਨੂੰਬੜੇਜਸਦਭਾਗੀਬਣਾਦਿੱਤੀ। ਓਸਮੇਜਦਗਦਰਦੀਅੱਸਭੜਕ ਰਹੀਸੀਫੌਜੀਨਨਾਸ੍ਰੋਤਾਜੇਲੋਰੋਹਤਕਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ੍ਰਨਾਲੇਮਾਮਲਾਉਘਰਾਕੇਸਵਰਪਾਸਭੇਜਮਾ)-ਦਿੱਲੀਥ ਤੇਹੋਈਤੌਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਬਜਫੀਜਾਹਿਰੇਤੇਸ਼ਪਾਹੀਤਹਿਸੀਲਰਸੌਲਾ ਤੇ24ਖਾਲਦਿਲੀਚ੧੧ਾ ਕਰਨਲਰਿਚਰਡਲਾਰੇਸਸ਼ਾਹਿਬਦੇਸ਼ਾਬਸਰਦੇ ਕਾਮਸਿੰਘਲੈਕੇਰੀਆ) 2• ਸਪਾਹੀਜਨਰਲਵਾਨਕੋਰਟਲੈਂਸਾਹਿਬ ਹਾਈਪਹੁੰਚਮ 4 ਗੋਹਾਣੇਚ ਰਹੇਸ਼ੇਤਰਾਂ ਅਨੇਕਜਗਾਂਜਾਰਜੀਦਦਫ਼ੌਜ ਨੇਇੰਤਜਾਣਕਾਇਮ ਤਾਹੀਨਰਲ ਵੈਲਨਬਾਹਿਬਦਿੱਲੀਦੀਫਤੇਬਾਬਤ 22ਸਤੰਬਰਅਪਣੇ ਮੁਰਾਲੇਚਰਾਜਾਦੀਮਦਦਦਾਹਾਯਤਬਕੇਧੀ ਨਬਾਦਲਿਖਾਰੈਮ - ਔਰਮਨਬਾਹਿਬਬੀਬੀਕਮਲਰੀਜਨ ਨੋਰਾਜਾਜੀਦੀਸਦਭਾਰਬਰਦਾਰੀਦੇਬਾਬਤਏਬਤੀਕਰਲਿਖਾਰੈਕ ‘ਜੇਕ ਰਿਸਕਦਰਥਿਕਰਸਰਾਜਾਜੀਦਦੀਐਮੌਕੇ ਪਰਨਾਪਹੁੰਚਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਲਦਫੌਜਦਾਸਤੇਹੁਤਘੱਲੀ- ਏਹੋਜੇਹੇਅਨੇਕਖੁਰਾਸਲੇਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਸੇਇਵੈਸਰਾਇਲਾਹੇਬਬਹਾਦੁਰਨੈਬੀ 4 ਨਵੰਬਰ:੧੫੭ ਈ.ਕੋਅਪ ਇਸਤਹਾਮਚਲੇਖਾਹੌਕਿਲਬਰਾਤੰਬਧਕੇਰਾਜੇਜੀਦਦੀਬਡੇਦਾਈਏ । Digitized by Panjab Digital Library I www.paniabdigilib.org