ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/860

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ: -ਭਾਗ੩ (੮੪) ਬੁਰਚਕੀਆਂ) , ਕਰ ਮਿਸਲਚੱਕੀਆ॥ I » ॥ ॥ ਏਹ ਹੋਮਿਸਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤbਘਬਹਾਦੁਰ ਹੋਯਾਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇਬਾਦਸ਼ਾਹਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬਲਿਖਦੇਹਨ।ਡੇਸ਼ਾਨੂੰ ਬੱਚਮੁਚਸੂਰਜ ਪੰਜਾਬਕਹਣਾਚਾਹੀਏ--ਜਿਸਦੇਤੀਛਨਡੋਜਪਅੰਗੇਸਬਮਿਸਲਾਟਾਊਟ ਟਿਆਣੇਤੇਪ੍ਰਬਤੀਜੇਨੁਕਾਬਤਾਰੇਔਰਕਾਬਲਦਬਾਦਸ਼ਾਹਚੰਦਰਹੇਸ਼ੇ ਅਸਲਮੁੱਢਏਸ਼ਮਿਸਲਦਾਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾਸਿੰਘਹੋਯਾਹੈ ਜਿਸਦੀਬੰਸਾਵਲੀਭੀ ਉਡੀਅੜੇ ਟੀ(ਭਾਈ)ਰਾਜਪੁਤਰਾਜੇਸਾਲਬਾਹਨਦੀਨਨਾਥੁਲਦੀ ਹੈ)-ਰਾਜੇ . ਬਡਿਆਂਵਾਜੇ ਸਾਲਬਾਹਨਵੀਰਜਧਾਨੀਖਣਦੇਗੁਜਰਾਤਮੁਲਕਚ(ਸਿੱਧੂਪੁਸੀਧ ਨਗਰੀਸੀਮਹਾਂਰਾਜੇਉਂਕਮਾਜੀਤਝੇਵੇਮੁਲਕਦਾਹਦਈਨਰਬਦਨੰਤੀ ਰਹੀ)-ਜਦਸਾਲਬਾਹਨਦਾਬਾਪਗੁਜ਼ਰਗੈਆਤੇਏਹਪੰਦਾਂਬਰਸਦੀਉਮਰਹਿ ਚਗੰਦੀਬੈਠਕੋਟਿਫਿੱਚ ਪੈਗੈਆਤਾਂਮਹਾਂਰਾਜੇਖਿੱਕੂਮਾਜੀਤਦੇਵਜੀਰਹੇਸਰਾਖੀ ਰੋਹਤਨੋਨਰਬਦਾਮਾਰਣਾਲਸ਼ਕਰਲੈਜਾਕਰਸਾਲਬਾਹਨਦਾਬਹੁਤਦੇਸ ਬਾਲੀਤਾਤੋਸ਼ਾਲਬਾਹਨਊਕੋਈਡਰਦਾਨਾਦਸ਼ੇ॥-ਇੱਕਦਿਲਜਦਓਸਨੇਹਿ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਕੇਬਾਹਰਨੂੰਆਉਣਲਈਅਪਣੀਟੈੱਕਪਹਿਰਫਟਾਸਤੇਮੰਗੀਤਾ ਸਦੀਰਾਣੀਨੇਅਪਣੀਜਨੀਸ਼ਾਕਦਿੱਤੀਸ਼ਾਲਬਾਹਨਰਾਣੀਤੋਂਓਸਪੁਸ਼ਾਕੀ ਦਾ ਤਾਤਸਮਝਕੇਰਾਜਾਖਿੱਕੂਮਾਜੀਤਨੂੰਲਿਮਾਕਿਆਪਬਹੁਤਧਰਮੀਪਰੋਪਕਾ ਰੀਬਿਰਾਜਾਹਆਪਦੇਸ਼ਾਖ਼ਲੜਨਾ ਨਹੀਚਾਹੁੰਦਾਫੈਰਸਾਡੇ ਤੁਸਾਡੇਚਅਹਿਕੇ ਨਾਮੇਅਰਥਾਤ ਨਿੰਜਮਪੰਲਿਖੇ ਹੋਏਹਨਸੇਨਾਚਰਬਆਨੰਦੀਬੰਨਾਗਹਿਰਾਗ ਹੈਹੁਣਆਪਅਪਣੇਓਨਾ ਨੇਜਮਾਂਨੂੰਨਤੋੜੋਮਧਰਮਤੋੜਨੇਚੰਗੇ ਨਹੀਅਪਣੇ ਵਜੀਰ ਨੂੰਲਿਖੋਸਾਡਾਦੇਸਛਡਜਾਵੇਂ -ਜਹੰਸਰਾਮਦੇਭਰਮਾਏਕੇ ਮਾਜੀਤਨੇਕੁਛਨਾਖੰਨਸਾਲਬਾਹਨਚੇਆਯਾਓੜਕਦੋਹਾਂਤਰਫੀ ਦੇਦਲਕੇ ਪਏਬੇਸੁਮਾਰ ਖ਼ਲਕਤਸ਼ਾਰਦੀਧਾਰਥਾਣੀਰਤੋਂਪਾਰਹੋਗਈ।ਛੇਕੜਲਾਲ ਬਾਹਨਦੇਹਥੌਰਾਜਾਇੰਮਾਜੀਤਈਅਪਣੇ੧੩੫ਸ਼ੀਅਤਚਰਬਕਨਾਰੇ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org