ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/864

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਗੁਖੀ:-ਭਾਰੇ ੩ (੮੪੫) ਅਚੰਕੀਆਂ); . ਏਹੋਜੇਹੈਰੋਬੀਕਈਕੰਮਲਰਦਾਰਨੌਧ ਸਿੰਘਚੰਦਾਘ “ਸਿੰਮਨਕੀਤੇਅਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇਟੈਂਚਬਨਾਮਵਰੀਪਾਈ) --- ਨਵਾਬਖਾਨ ਬਹਾਦੁਰਦੇ ਸ਼ਮੇਮਜੀਠੇਰੇਜੰਟਸਿੰਘਾਂਵੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰੋਧੀਏਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਾਮਲੈਕੇਸਿੰਘਾਂਨੂਫੜਾਉਂਦੇਹਿੰਦੇ।ਓਨਾਂ ਦੇਸ਼ਤਾਏਹੋਏਢਘਨੇਰਾਜੇਸਾਂਹਸੀ ਸਰਾ) ਨੂੰਛੰਡਕੋਅਪਣੇ ਪੁੱਸ਼ਮੇਤਸੁਕਚਕਚਜਾਨੇਵਾਬਕੀਤਾ।ਜਤਿੰਏਹਬੁਕਰੀ ਕੀਏਮਸ਼ਹੂਰਹੋਗਏ-ੴ: ੧੭ ੯੩ਥਿਕੇਸਰਦਾਰਬੁਢਾਅਪਣੇਬੈਟੋਨੌਧ ਸਿੰਘਸ਼ਖੇਤਮਜੀਠੈਰਪਾਬਦੀਲੜਾਈਚਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੇਸ਼ਹੀਦ ਹੋਗੇ ਆ। ਨੌਜਘਦਾਈਟਚੜਜੋਲ:੧੮੮ਏਕੋਖੇਹੋਯਾਸ਼ੀਅਪਣੇ ਚਾਚੇਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ਾਬ ਜਿਸਦੀ ਸੰਤਾਨਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਹੋਊਹਨ)) ਕੌਰਹਿਰੈਹਾ)- ਤੂਹੋਹਾਰਬਾਲਕ ਪੰਗੂੜੇਮੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ। ਜਦਸ਼ਰਦਰਸਿੰਘਸੋਲਾਂਬਰਸਦਾਅਪਣੇਪਦਾਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੂਕੇਧਾੜੇਆਰਨਲਗਪੈਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇਚਦਾਖਿਲਮਾਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹਢੰਗ ਸੰਦੋਹੰਚ (ਜਿਦਾਇਤਾਂਤਜੇਹੱਬੇਚਖਆਏ ਹਾਂਕੁੰਰਕਰ ਏਸ਼ਦਾਦ ਲਲਕੁਡਪਰੈਆ)-ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਲ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ ਕਦੋਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਰਾਜਪੁ ਹਾਂਜੀਡੈਸ਼ਾਰ ਹਰਿਆਣਾਬਕਸੂਰ ਚੂਹਣੀਆਂਪਾਲਪੁਰਜਲੰਧਰਬ੍ਰਿਜ ਵਾਤੂਆਟਿਕਲੰਟੇਮਾਰੂ ੧੧ਬੈਕਗੁਜਰਾਵਾਲ਼ੇਤੋਹਮੀਦਖਾਂ ਨੂਏਸ਼ਦਾਵੇ ਨਾਲ਼ਕੰਢਕੇਆਪਸਾਂਭਲੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਸ਼ੇਸ਼ਖੇ ਏਹਪੰਡਹਮਾਰੇਭਾਈਚਾਰੈਦਾਸੀ। ੧:੧੮੧੧ਬਿ: ਵਿੱਚਣੇਬੇਇੱਕਕੰਚੀ ਫੜੇਭਰਨਾਮਾ ਗੜੀਬਣਕੇਜੰਗੀਆਨਬਹੁਤਜਮਾਂ ਕੀਤਾ।ਅਬਦੁਲੇ ਸੂਬੇਲਾਹੌਰਦਾਰੋਬਾਰੀਬ ਜਾਰਉਟਿਆ। ਡੈਬਨੂੰਹਾਰਦਿੱਤੀ - 4:੧੮੧੫ਥਿਕੋ ਰਝਤ ਸਿੰਘਬੰਧਘਦੰਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਘਆਦਿਕ ਸਮਾਸਕੋ =ਸੁੱਕਚੱਕ ਰਿਲੇਸੀ:੧੫੪੩ :ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬੁ ਲਬਬਾਯਾਬੀਪਰਉਜਸ਼ੀਆ ੧੭ ੮ ਬਿ ਕੇ ਫੈਓਥੇਬੰਢਾਬਿਘਨੇਅਪਣੇਆਮਦਦਨਾਬਾਯਾਬਖਸਮ ਨੂੰ ੴ ਡੈ। ਡੱਬਵਾਘ੨ ੯ਫਿਰ ਤਲਵਲੇ ਗੋਲੀਆਂ੧੧ ਤੀਰਨੇਜੇ ਬਵੀਆਂ ਦੇ ਜਥਮਰੋਹਾਲਨੌਧਸਿੰਘਵਾਸ ਕਏਸਦਾਗਰ ਚੌਥੇ ਹੈਂ । ਲਈ . Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org