ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/870

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

. ੮੧) ੩: ੫: ਭਾਗ ਬੰਕਰੰਸੀ ਤੇਰਾਖੇਐਬੋਧਤੁਸੀਓਥੋਂਆਓਐਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਹਾਂਤਾਂ ਏਹਲਾਲਚਸੁਣਅਪਣੇ ਪੱਗਵੰਦੋਸਤਬਿਰਾਜਦੀਲਾਜ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਫੌਜਡੂੰਜਾਬੜਝੱਖੰਡਬਲਕੁਚਚਰਾੜਨਾਉਂ) -ਹਕੀਕ ਤਸਿੰਘਅਜੇਡਫਰਵਾਲਹੀ ਪਹੁੰਚਮਾਏਨਾਂ ਦੋਹਾਂਦੀਪਈਸੁਣਕੇਬਿਰਾਜਦੇ ਉਤਾਂ ਭੰਜਰੀਆ॥ ਮ ਹਲਾਕਰਕੇਜੰਮੂੰਜਾਬ-ਏਸ ਨਦਿਰਜੇ ਮੈਲੰਮਾਕਿਸੈਪਾਲਕੁਛਨਾéਮਾਪਬੇਸੁਮਾਰਦੌਲਤਦੋਊਗਡੇਹਾਬੀਲੰਦਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇਲੇਆਯਾਮ - ਪਏਹਖਬਰਸੁਣ ਕੋਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ੁਝਰੇਅਤੇਸਰਦਾਰਜੈਲੇਨੇ ਅ ਘਦੀਚਲਾਕੀਪਰਬੇਹੌਕੇਕਹਿਭੇਜ ਕੇਏਬਦੌਲਤਦੋਚਾਰਿਸ਼ੇਕਕਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕਗੁਰੂਕੇਅੰਤ ਤਸਰਲਾਉ ਅੰਧੀ ਖੋਜੇਨਾਂਮੰਨੋਗੇ ਅਸੀਪਚਣਦੇਆਂਗੇ) ਹਾਂਔ ਘਨੋਕੋਜਵਾਬਦਿੱਤਾਜਿਤੋਜੇਸਿੰਘਭੇਬੁਕਾਕੇਏਸਦੇਇਲਾਕੇਬੁਲਨਗਰ ਮੰਆਲਾਲੰਪੁੱਟਏਸਦੇਮਦਦਗਾਰਨਈਲਦਾਰਜਾਦਬਾਏਸੰ੧੮੪•ਥੇ ਕੋਬਡਾਭਾਰੀਕਾਢੁਕੜਮਾਜਿਸਵਿੱਚਭੁੱਖਦੇਖੇਮਾਂਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰਬੇਚਗਏ ੪ ਸ਼ੇਰਕੰਚੂਤੋਲਅੰਬਿਕਰੇਆਮਠਿੰਡੀ ਭੰਖੇਲੋਗ ਬੇਬੇਲਾਫਿਰਦੋਸ਼ੇਬਿਛਦੇ ਛਿਲੜਪੰਤੇਲਾਹਖਾਧੇ।ਲਖਾਆਦਮੀਤੋਖ ਸੂਭੁੱਖੇਐਸ਼ੇਸੁਤੇਹਣਤਕ ਨਹੀਜਾਜੋਚੀਜ ਨਹੀਧਾਣੀਲੀਭੀਖਨੋਲਾ ਈਮੇਭੁੱਖਦਾਦੁਖਨਾਦਿਖਾਵੈਫਰੀਦਜੀਦਕੋਲਹੈ-(ਫਰੀਦਾ ਦਿੱਤੇ ਭੌਖਬੁਰੀਉਗਣਹੋਈਔਕਲੀਆਬੁਣਫੇਰਖੜੀ) ਹਰਕੀਟੰਜੀਓਸ ਬਿਪਤਾਵਿੱਚ ਪੁੰਨੂਮਾਰ ਖਾਰਕੁੰਨ ਭੁੰਨਕੇਮਾਪੇਖਾਗਏਜੇਨੀਪਾਲਦਾਣੇਬੇਓ ਥੀ ਹਬਪੁੱਟਬੈਰੋਖੁੱਲੇਬੁਕੇਏਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀਨਾਲੇਭਾਰੀਲਚਾਰੀਗੁਜਰੀ ਸਰਦਾਰਮਹਾਂ ਸਿੰਘਪਾਉ ਭਰਕੰਚੇਦਾਣੇਇੰਦਰੈਹਾ।-ਹੋਲੀਆਂਊਬਰਖਾ ਹੋਈੲਕਬੂਟੀਮਕਣ ਨਾਮਐਤਨੀਕ ਉਪਜੀਰੀਦੁਨੀਆਰਜਾਦਿਤੀ। ਲੋਗਾਨਬੂਕਾ2ਜਮਾਂਕਰਲਈ ਫੋਰਮਹੀਨੇੜੇ ਤੋਹਾੜ ਸ਼ਾਰਪੀਲੂ ਕਣਬਾਜਰੇਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਗਈ੨ ੯੪ਕੋਆਘ ਰਦੀਪਮਾਲਾਤੇਗੈਅ ਹੋਯਾ ਜਦਸਰਕਾਰ Digitized by Paniab Digital Library / www.paniabdiqilih.org