ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/904

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

' cc4. ਮ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 3.ਗੁ:੪:-ਭਾਰ੩ 10 . ਸਿੰ:੧੮੬੪ ਏਕੋ ਸਰਕਾਰਮਲਾਹੌਰਆਕੇ ੪ਪਲਟਣਾਂ ਦੋਰਸਾਲੇਨਐਹੋਰ ਉੱਡ ਤੀਕੀਤੇਕੁਵਾਇਸਿਖਣਆਹੁਕਮਦਿੱਤਾਟੌਪਾਬੰਦੁਕਾਂ ਢਲਵਾਈਆਂ ਨਗਰਫੌਜਉਤਾਰਕੇ ਓਸਦੇਸਦੇਖਿਖਾਂਤੇਪ੍ਰਬਤੀਰਾਤੋਂਨਜਰਾਨੇਗੇਜ ਰਾਣੀਸਕੌਰਨੇਮਹਾਰਾਜਦੇਣੇਧਕੇਉਤੇ ਬਹੁਤਉਜਰਕੀਤੇ ਤੇ ਨਚਾਹੋਈ | ਕਿਓਦੋਂ ਓਹਸਬਸਚੰਦਾਰ ਪ੍ਰਬਤੀਰਾਜੇਓਸ਼ੇਜੇਦਾਰਸ਼ੇਖਰਸਰਕਾਰਨੇਕ ਸੁਣੀਸਬਤੋਂ ਜੋਰਮਾਣੁਖਿਰਾਜਲੇਲੀਤਾਓਸ਼ੇਸਰਾਜੇਸ਼ਾਹਿਬਸਿੰਘ ਰਾਣੀਆਕੌਰਦਾਆਪਸ਼ਚੇਅੰਬਰੋਧਧਿ ਆਕੇਲੜਾਈਤਕ ਨੌਬਤਪਉਚਗਈ।ਰਾਜੇ)ਅਪਣਾਪਾਲੜਕਦਾਦੇਖਕੇ ਖਾਲਸੇਮਕੁਛਰੁਖਰਚ ਤੇ ਇੱਕਕੰਮੋਤੀਆਦਾਦੇਣਾਕਰਅਪਣੀਮਦਦ ਬਲਾਲੀਮਹਾਂਰਾਜਏਹੋਜੇਹੇਸ਼ਨੇਹੇਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀਲੇਛਪਛਪਦੀਵਨਮੁਹਕਮ ਚੰਵਤੇਸਰਦਾਰਫਤੇਸਿੰਘਆਲੂਵਾਲੀਏਨੂੰਬਾਬਲੈਕੇਸਤਲੁੱਜੋਰ ਹੋਈ ਅੰਦੋਪੇਤੇਈਜੇਤੋਂ ਉਸਇਲਾਕਾ ਖੋਹਕੇਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘਝੂਦੇ ਭਦੌੜੀਆਂ ਨਜਰਾਨਾ ਲੈਕੇਨਭੇਬਾਣੀਪਟਿਆਲੇਸ਼ਾਮਹੁੰਚੇ - ਰਾਣੀਆਸਕੌਰ ਜੋਅਕਲਪੈਦਾਨਾਈਦਾਪੁਲਾਈਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਤੋਂਪਹਿਲੇਹੀਅਪਣਾ Tਰਬਚਾਉਣਲਈਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਬੁਲਾਸਫਾਈਰਲੀਤੀਲੀਮਤੌਬੀਰਾਜੇ । ਹਿਬਸਿੰਘਅਪਣਾਬਚਨਪੁਰਾਕਦਿੱਤਾਜੋਕੁਛਦੇਣਾਕੀਤਾਥੀਦੇਕੋਮਹਾਰਾਜੇਦੀ ਬਹੁਤਲੇਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕਤੋਪਪਟਿਆਲੇਦੇਕੇਲੇਅੱਗੇਕੜੇਖਾਂ ਖਬਹੁਤਚੇਰੀਖ ਡੀਸੀਰਨੇਮੰਗਕੇਲੈਲੀਤੀ।ਰਾਣੀਨੇਅਪਣੇ ਪੁੱੜ ਕੇਕਰਸ਼ੇਮਨੂੰਖਾ ਕਿਰਾਜੇਦੇ ਨਾਲੁਰਲਾਹੌਰਸਥਿਦਾਈਕਰਨਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਕਾਰਨੇ ਬਾਲਕਨੂੰਸੁੰਦਰੁਪਦੇਖਕੇਅਪਣੀਗੋਚਬੈਕੇਜੀਠਾਸ ਕਾਰਗਲਪੇਆਦੇਖਕੇਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੂਟਕੇਫੜਕਰਆਮੇਰਾਉਣ ਬੇਲੇਬੇਹੋਤੁਸੀਤਾਂਬਾਦਸਾਹਰੋਹੋਰਲੈਲਓਗੇਏਹਮੇਰੇਗਦੇਉ ਸਰਕਾਰਅਨੈੱਕਚੀ ਦੇਕੇਬਲੂਛਲੁਕਰਟਾਰਹੇਪਰ ਕੋਜੀਨੇਠਹਥੋਂ ਛਿਮਾਰੋਦਲੰਗQਆਹਾਰਕੋਸਰਿਮੰਦੇ ਹੋਕਰ ਮਹਾਂਰਾਜੇਬਹਾਦੁਰਨੇਕੰਡਨੈੱਕਦੇ ਗਲੂਕਰਅੰਬਾਲੂਟੈਨੀਕੂਚਕਰਦਿੱਤਾ)- ਸਰਕਾਰਬੋਲੇਬਸਮਾਣਾਰਾਜਾ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org