ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/906

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ:ਖਾਤਾਰ੩ . «« -

ਅਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ

9 48 . pe 0e ਰਤਨੋਕੌਰਨੈਸਰਕਾਰਦੀਬਦ ਨੀਤਦੇਖਕੈਦੀਵਾਨਮੁਹਕਮਚੰਦਨੋਫੌਜਲੇਕੋਰੀਆ | ਸੀਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਰੀਤਸਿੰਘਹਾਰਆਈਓਸਨੂਏਹਹਿਡੇਮਾਕੇਮਰਮੀ ਰਿਕੈਮੇਰੇ ਪਤੀਨੋਮੁਲਕਲੀਬੀਮਮਾਰਕੇਐਂਦੇਆਂਗੀਮੁਹਕਮਚੰਦਨਏਚੱਥੇ ? ਨਿਤਨਕੌਰਦੀਸਰਕਾਰ ਪਾਸਭੇਜਦਿੱਤੀਸਰਕਾਰਜੰਗਦਾ ਹੁਕਮਦੇਕੇਆਪਬੀਰਤੋਂ | ਫਿੜਆਏ-ਗਏਤਮਕੌਰਮਰਦਾਨੇਬਸੜਬੜ ਪਹਿਨਘੋੜੇਪਰਚ Tਅਪਣੀਫੌਜ ਨੂੰਇਨਾਮਦੇਣਾਕਰਨਗਾਰਾ ਬਜਾਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਖੜੋਤੀਕ ਕਾਰਦੀਫੌਜਇੱਕ ਪਹੇਲੜੀਫੋਰਨੋਠਤੁਰੀ ਜਾਂ ਰਤਨਕੌਰਪੋਪਾਕੈਮੁਅਪੀ ਏਕਿਲੇਚਜਾਬੜੀ ਸਰਕਾਰਓਥੇ ਪਹੁੰਚਕੇਏਹਛਲ਼ਖੇਡਮਾਰਾਣੀਨੂੰ ਖ਼ ਕੇਸਰਦਾਰਤਾਰਾਘਬਹਾਦੁਰਸ਼ੇਰਾਉਸਤਾਦਸਲਵਿਦਾਈਬਾਪ Bਉਸਤਾਦ ਇਕੋਹੁੰਦੇਹਨਤਾਂਓਸਨੂੰਅਪਣੇਪਿਤਾ ਜੈਸਮਝਕੈਮੁਕਣਦੇਆਯਾ ਤੁਸੀ ਤਾਜੀਅੰਗੋਲੜਾਈਝਏਡੇਏਹਕੀਕੀਤਾ।ਰਾਣੀਨੋਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਜੇਉਪੱਤੇ ਬਣਦਾਹੈਂਡੇ ਮੇਨੂੰਮਾਤਾਜੀਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਕੁਛਦਿੰਦੀਹਸੋਲੈਜਾਮੇਅਰੀ | ਛੋਫੇਰ ਅਪਣੀਇਛਮਾਕਰੀਮਛੀਖਆਨਕਦ ਇੱਕ ਹਾਥੀਪੰਜ ਘੜੋਇਮੈਚਾਂਦੀਦੋ ਸਾਜਪਾਕੇਮਹਾਂਰਾਜਪਾਲਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਕਾਰਤਾਜੀਭਵਾਂ | ਰੌਸਭ ਕੁਛਅੰਗੀਕਾਰਕਰਕੇਈ ਰੁੱਖੇ-ਰੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇਸ਼ੇਲਲੈਕੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ, | ਡਿਪਾਂਧਰਾਦਿੱਤੀਆਂਫੋਰਤੀਰਤਨਕੌਰਨਿੰਬੀਅੰਜ਼ੂਤੋਪਦਾਗਣੀਪਈਦੌਪਹਿਰ ਦੀਬਾਰਹੋਈਰਾਜੇਕਿਟੁੱਟਦਾਨਾਦੇਤਾਂਬਰਦਾਰਨੀਦੇ ਅਹਿ ਕਾਰਾਂਠੁਜੰਗੀਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂਓ ਨਿਮਕਹਰਨੇਕਲੇਦਾਦਰਵਾਜਾਖੋ ਲਕਸਰਤਾਰਦੀਫੌਜਅੰਦੂ ਬਾੜ ਲਈਰਾਣੀਤਲੇਰਘਾਤੋਂਡਰਦੀਅਪਣੀ ਜਤਤੇਜੁਵਾਹਿਤ ਲੇਕੇਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਹਿਲਣਾਂ ਸਮੇਤਕਾਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਪੀ .ਵਦੀਹੋਈਗੇਪੰਜਾਬੈਡੀਬਰਕਾਰhਓਸਦਾਆਲਮੁਲਕਸਬਜਬਤ Tਰਲੀਤਾ। ਪੰਜੋਲਾਖ ਸੈਲਾਨੇਦਾ ਮੁਲਕ ਪੇਂਤੀਲਾਖਨਕਦ ਤੋਪਾਸੜਬਸਤੁ | ਰਿਜਧਾਨੀਆ,ਸਮੇਤ ਬਹੁਤਕੁਛਰਕਾਰਦੇ ਹਬਆਯਾਮਰਤਨਕੌਰਣੁਓ ਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਾ ਸਮੇਤਨੰਤਪੰਗੁਜਾਰਾਜੰਗੀਰਤੇਜੋਡ਼ੇਰਓਹਬੀਖੋਹਕੇ ਓਨਾ ਹੰਬਲਾਫੜਵੰਤੇ ਓਨਕਾਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕਹਰਾਮੀਦ ਮਦੇਕੇਰਦਸ 800 Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org