ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/910

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

੩੩:੫" ਤੂੰ c੯੧) : ਮਰਣ ਸੰਤ, . ਲਕਸ਼ੇਸ਼ਭਨੂੰ ਪਾਸ ਦੋਸਤੀਕਾਇਮਕਰਨਲਈਅਪਣੇਕੀਚੁਟਚੁਣਕੈਲਾਇਕ ੩ ॥੧ ਭੇਜੇਝੌਤੇਜ ਆਉਣੇੜੀਆਫੜਦੇ ਰੋਕਣਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈਖਜੀ । --ਸਰਜਾਮਲਕੋਲ ਸਾਹਿਤੂਰਾਨਮਿਸ਼ ਇੰਫਰਸਟੋਰਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲਵਿੱਚMਸ਼ਮਣਕਾਫਸਾਹਿਬੰਤੁਸਰਕਾਰਲਹੌਰ ਪਾਸਏਸਲਈਭੇਜ ਕੋਕਿਸੇਤਰਾਂਸਮਹਾਂਬੂਰਬੀਰ ਮਹਾਂਰਾਜੇਨਾਲਸਾਡੀੜਚਾਰੀਤੰਦਕਾਇ ਹੋਵੇ।ਜਦਵਕੀਲ ਗੋਆਅੰਮਹਾਰਾਜਦੌਰੇਚਕਬੂਉਤੇਹੋਏ ਸ਼ੇਰੇ ਦਿਰਫਤੇਬਿਘਆਲੂਵਾਲੀਆਤੇ ਦੀਨਮੁਹਕਮਚੰਦ ਗੇਜਾਕੇਟਕੀਲਊਆਂ ਏ। ੧੨ਸਤੇਬਰਸੀਂ ੧੮ ਈਕੋ ਮਹਾਰਾਜੇਦੀਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।ਵਕੀਲ ਹਾਇਨੇਚਾਂਦੀ ਹੋਂਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਟੋਜੀਝਲਕਬੱਘਦੋਘੋੜਸਮੇਡਜੋਕਰੇ ਗਿਦੇਬਹੁਤਕੀਮਤੀਸ਼ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੋਫ਼ੈਸਰਕਾਰਕੰਪਨੀਵੰਨੀਓਮਹਾਂਰਾਜੇਦੀਨਸਰਕੀ ਕੇ ਲਾਟਸ਼ਾਹਿਬਆਖਰੀਤਾ ਕਾਗਜਾਂਦੀਬੈਲੀ)ਦਿੱਤਾ।ਮਹਾਰਾਜੇਨੇਬਡੀਸੀ ਲੁਸਕਛਲੇਕੇਸ਼ਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਦਾਬਾਦ ਕੀਤਾਔਰਿਆ ਐਬਹੁਤ ਸੰਚੇਲਨਲੁਟਅੰਜੀਨਾਥਦੋਸਤੀਮੁਹਬਤਕਾਏਰੰ ਤੈਆਰ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬਨਾਪਾਰਟਆਦਿਤਰੋਜਰਾਫਿਕਰਕੱਨ -ਹੁਣ ਜਦ ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਗਰਟਅੰਗੋਜੀਦੇਗਤੇਵਕੀਲਦੀ ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂਏਹਬਾਤ ਲੜੀ ਕਮਲੀਤੀ ਕੇਅੰਗੇਜਹੰਬੰਨਾਯਕਰਨਾ ਜਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਛੁਆਕੇ ਦਬੋਚਣਤੋਂਪਹਿਲੇਜਮਨਾਤੀਕਰਫਿਰਕੇਓਧਰ ਰਈਤੋਂਅਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀਜੈਲਦਾਰੀਐਲਈਏ।ਫੇਰਜਮਨਾ ਦਰ 1 ਛੋੜਾ ਹਕਾਯਹੋਜਾਵੇਗੀ।ਏਹਦਲੀਲਕੰਪਲਾਹੀਹਥਪਾਉਣਾਲੀ ਹਿਰਾਕੇਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨਅਪਣੇਸ਼ੇਕਰਵਰੀ (ਖਾਸਮਾਤਬਰ ਸੀਡੈਂਟਕੀਲਦੇ ਸਾਥ੨ ਧੀਰੇ ਪੰਛਆਉਣਹੁਕਮਦੇਕੇਆਪਸਤਲੁਜੋਪਾਰ ਉੱਤੇਫੀਰੋਜਪੁਰਦੇਰਈਸਾਂਤੋਂਨਜਰਾਨਲੈਕੇ ਜੈਲਦਾਰੀਲਿਖਵਾਈਕਰਨਲ ਕਰਮਚੰਦ ਭੇਜਕੇਫਰੀਦਕੋਟਕੀਮਾਸਤਫਤੇਕਰਦੀਵਾਨਚੈਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕਮ ਬਣਾਦਿੱਤਾ - ਅਕਾਫਸਾਹਿਬਉਤੱਮਹਾਂਰਾਜੇ ਦੀਏ ਹਚਾਲਜੌਰਜ਼ੁਲਮਦੀਹੁਤਬੁਰੀਲੰਗੀਬਥੇਰੈਤਾਨੇ ਉਲੂਰੋਲਿਖੇ ਅਠਾਰਾਜ - JA...... ....... Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org