ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/916

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਗੁਖਾ:-ਭਾਰ੩ (੯ ). ਕਰੋ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇਓਸ਼ੇਨਸਤਲੁਜਪਾਰਦੀਫੌਜਅਪਣੀਲਾਲਈਡੇ ਅੱਗੇ 3 ਤੋਂ ਜੀਵਕੀਲਦਾਖੁਸ਼ੋਅਰਜ਼ੂਰਕਰਕੇ੨੫ ਅਪ੍ਰੈਲ:੧੮੯ਈ:ਬੇਥ ਸੰ: ੧੮੬੬ਬੇਦੋਹਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਮੁਲਾਕਾਯਹੋਕੇ ਅਹਿਦ ਮਾਅਰਥਾਤਨੇਜਮਪੰਲਿਖਾਰੀਆਜਿਸਵਿੱਚਹੱਸ਼ਰਤਾਰੋਈਆਂਕੇ ਦਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇਦਹਿਣੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜ਼ੀ ਨੂੰਮਹਾਂਰਾਜੇਦੀਹੱਦਦੇ ਅੰਦੂਕਿਥੋਡੇ ਦਾਦਖਲਨਾਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਔਰਮਹਾਂਰਾਜੇ ਤੂਸਤਲੁਜਬਾਏਲੇਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾ ਦਾਇਖਤਰਹੋਵੇਗਾਜੋਇਲਾਕਸਤਲੁਜਦੇਬਾਏਕਰੇਜੇਗੀਰਦਾਰ ਹਾਂਰਾਜੇਵੇਹਨਓਨਾਂ ਉਂਤੇਸਿਰਾਇਮਾਮਲਾਣਸੁਲੀਦੇਹੋਰ ਕਿਸੇਤਰਾਂਦਾਇਖ਼ਤਰਹ ਸਿਲਮਹਾਂਰਾਜੈਕੋਹੋਗਾ। ਰਏਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਪਸਐਂਹਮੀ ਸਚਾਰੀਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ -ਏਸਚੇਜੋਕੋਈਫਰਕਪਾਵੇਗਾ ਡਾਂਏਹਨੇਜਮਾਨਿਕੰਮਾਹੋਕੇਨਐਸਿਰਫੇਰਇਜਾਏਗਾ) - ਏਸ . ਚਕੋਈਨਹੀਕੇ ਏਹਨੇਜਮਪੰਤੇ ਹੱਦਈਨਾਕਾਇਅਹੋਣਾਂਝਬਲਾਰਡਮਟਕਾਢ ਸਾਹਿਬਦੀਨਾਈਤੋਧੀਰਜਤਾਈਦਾਤਾਯਾ।ਫੇਰਹਮੇਸ਼ਏਲਦੋਸਤੀਦੇਵ ਨੂੰਦੋਸਰਕਾਰ ਨੇਹਾਯਤਸੰਚੇਲਨਾਝਪਾਲ਼ਕੇ ਬਹੁਤਸੁਖਦਾਈਫਲਪਾਏ ਕਦੂਸ਼ੇਸਕਰਗੁਜਾਰਹਾਯਕਬਰੈਹਾ .. ਹੁਣਏਸ਼ਨਿਜੰਮੂੰਹੋਏ ਪੰਡੌਮਹਾਰਾਜੇਨੇਅਪਰਾਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਦਾਬੰਦੋਬਸਤ ਤਾਮਫਲੌਰਦੀਸਰਾਇਜੋਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇ-੧੬੩ਬਿਟੈਬਣਾਈ ਮਹਾਂਰਾਜੈਕਲੇਦੇ ਢੰਗਪਰਚਕੇਦੀਨਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਨੂੰਜੋਓਜ਼ ਦੇਸਦਾ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇਸਮੇਤ ਓਥੇਰਦਿੱਤਾਓਸ ਨੇ ਫਲੌਰਣਾਲ਼ੇਦਾਰ ਰਿਮਘਦਾਬਇਲਾਕਾਛੀਨਕੇਓਸ਼ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੰਢਛਮਾਹਵੇਚਾਰਾਗੁਜਾਰੇਟਾਊ ਮਹਾਰਾਜੇਦੇ ਛਬਹੁਤਫਿਰਪਰਕੁਛਨਾਲਿਆ।ਓਸੋਤਰਾਂਗੋਬਿੰਦਗੜਦੀ | ਕੜਾਈਕਰਕੇਓਥੇਬੀਫੌਜਤੈਜੰਗੀਆਨਕਦਿੱਤਾ। ਸੰਦਪਏਨਾਂ ਦੋਹਾਂਸਰਕਾਰਾਂਦੀਪਸਮੇਖਾਪੜੀ ਹੋਕੇਦੋਸਤੀਲੀਠਹਿਰ ਈਪਰਤਾਂ ਬੀਬਤਬਰਸਤਕਮਹਾਰਾਜੇਸਏਤੇਜਸਰਾਉਹੁਕਮ ਔਰਅਮੀਰ ਰੁਹੇਲੇਆਦਿਕਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਈਸ਼ਾ ਕੋਇਲਟਿੱਚਏਹੋਹੁੰਚ ਬਣੀ -- ... - 7 Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org