ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/926

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

روہ ) ॥ ਮੁਹਕਮਚੰਦਪਾਸ ਏਹਸਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜੇਕਰਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਤੇ ਵਜੀਰ] } ਦੇ ਹੌਬ ਮੇਨੂੰਨਾ ਪਾਓ ਸਾਹਸੂਜੋ ਸਮੇਤਮੇਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲਾਅਟਕ ਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਕਾਰਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾਮਦੀਵਾਨਤਾਂ ਏਹ ਗੱਲਚਾਂਉਦਾਸੀ ਬੜੀਖੁਬੀਨਾਓਨੂੰ ਆਪਣੇਪਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆਤੇਮਹਾਰਾ ! ਜੇ ਨੂੰਸਬ ਹਵਾਲ ਲਿਖ ਭੇਜਮਾਜਾਂਵਜੀਰ ਨੂੰਏਹਖਬਰਹੋਈਓਸਨੇ ਬਹੁਤਕ |ਜੀਰੀਆਂਵੱਟੀਆਂ ਉਨਜਦਕੁਛਪੇਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਗੇਤਾਂ ਦੀਵਾਨਨੋਆਖ ਮਹਾਰਾਜਦੇਹੁਕਮਏਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ॥ਏਹਉਣ ਕਿਵਰਗਾਸੁਣਕੇ ਵਜ਼ੀਰਬਹੁਤ ਤੜਫਿਆਤੇਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰਬਹੁਤਕੁਲੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇਕ ਮੰਨੀ ਓੜਕਜੀਰਦੁਪ ਕਰਹਾਓਧਰੋਸਾਹਬੇਗਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰਬਾਰਬਾਰ ਲੇਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾਖਾਵੇਦ ਸ਼ਾਹਬੂਜਾ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਜੀਰਦੇਹਥਨਾਫੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਦ ਬਾਦਸਾਹ ਲਾਹੌਰ ਆਵੇਗਾਤਮੈਓਸਪਾ ਜੋ ਕੋਹ ਨੂਰਹੀਰਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗੀ - ਹੁਣਏਕਤਾ ਕੋਨੂਰ ਹੀਰਾਲੈਣ| ਲਾਲਚ ਦੂਜੇਰਨਆਏਦੀਪਾਲਣਾ,ਤੀਜਾ ਅਟਕਵਾ ਕੇਲਾ ਲੈਣਮਾਲਕ } ਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇਮੁਹਕਮਚੰਦਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮੁਹੰਮਦੇਖਾਂਤੇ ਅਟਕਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਰਦੇਨਾਮ ਹੁਕਮ ਲੇਖਾਓ ਜੋ ਓਹ ਕਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜੇ ਕਰਦੇਵੇਕਲੱਖ ਦੀਮਾਗੀਰ ਅਤਾਮੁਹੰਮਦਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਸਾਊਦੀਵਾਨਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇਵਾਏਹ ਹੁਕਮ ਅਮੁਹੰਮਦਖਾਂਨੂੰਦੇਖਾਕੇਓਸਤੋ ਅਟਕਦੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਲੇਖਦਿਤਾ ਅਟਕਦਾ ਕੇਅਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇਓ .. ਬਾਜੇਕੀਤਾ ਏਡਤਾਂ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਯਾ ਨਦਰਪਲਟਣਾ, ਇਕ ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਤ ਦੇਕੇ ਕੇਲੇਅਟਕ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰਤੋਂ ਤੇ ਏਸਨੇਜਾ ਕੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। -- ਓਧਰੋਂ ਦੀਵਾਨਮੁਹਕਮਚੰਦ ਸਾਹਸੁਜਾਤੇ ਅਮੁਹੰਮਦਖਾਂਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕੌਰ ਖ ਘਨੂੰ ਸਾਹਬੂਜਾਦੀ ਪੇਸ਼ਵਾਣੀ (ਅਗਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇਬਠੇ | : : ਆਦਰ ਤੇ ਇੱਜਤ ਨਾਲਲਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ (ਮੁਬਾਰਕੁ ) ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰ bਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਏਸਥੇਨੂੰ ਦੋਖਕੇ ਵਜੀਰਨੇਮੀਰ ਫਤੇਹੋਈਦੀ ਖੁਸੀਕੀ with ਕੇਲਾਕੇ w r it+ttitle Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org