ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/96

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ . ੮ ) ਗੁਰੂ੧-ਭਾਗ Nurs ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਫੰਧ ਵਿਚ ਫਸਾਲੀਪਰ ਗੁਰੂਜੀਨੇ ਅਪਨੀਦਾਨਾਈਤੇ ਬਾਣੀ ਵੈਬਲਨਾਲ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਕੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਲੀਮਤਵਾਲੀਆਂਨੂੰਸੁਧਾਰਣ ਬੇਏਹਸਬਦਸੁਣਾਯਾ॥(ਗੱਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂਆਰੀਬੁਰੀਆਂਮਨਕੁ ਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਚੈੱਟਵੀਆਂਪਰੀਸਾਂ ਕਹਿਤੇਨਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਹਦਰਖੜੀ ਆਂ।ਨਾਲਖਸੰਮੇਰੰਤੀਆਂ ਮਾਣੈਸੁਖਰਲੀਆਂ,ਕੱਲਰਦੀਆਂਵਣਜਾਰੀਆਂਉ ਗੇਮੁਸ਼ਕ ਮੰਗੇਨਾਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਨਾਨਕਾ ਕੈਥੋਂਖਸਮਿਲੇਨਾ)। ਐਸੇ ਸਬ ਦ ਸੁਣਕੇ ਓਨ੍ਹਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂਰੋਹ ਰਾਣੀਬਾਬੇਦੇ ਚਰਣੀਆਇ ਪਈ,ਗੁਰੂਜੀਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸੁਦੇਕਰਸਾਂਤ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਓਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬੇਨਤੀਕੀਤੀ ਏਥੇ ਜਲ ਦੀਤੰਗੀਹੈ,ਬਾਬੇਦੇ ਹੱਥਬਰਛਾ ਸੀਓਧਰਪਰ ਮਾਰਮਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀਧਾਂ ਨਿਕਲੀ ਓਸੇ ਰਮੇਂਦਾ ਜਲਹੁਣਤਕ ਵਰਤੀਦਾਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਬਰਛੇਦੀ ਪੂਜਾ ਹੇ ਓਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮਬਰਫ਼ਾ ਸਾਹਿਬਹੈ। ਓਥੋਂਚਲਕੇ ਢਾਕੇ ਤੋਸੈੱਡਕੋਸਪੂਰਬਰਫਬਾਲੁਵਾਕੁੰਡ ਮਸਹੂਰਤੀਰਥਪਰİ ਉਪ-ਜਾਲਾਮੁਖੀ ਕਾਂਗਡੇਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਹੀ ਤਿੰਨ ਜਗਮੰਦਰਾਊਰੋ ਦੋਜਗਾ ਬਾਹਰੋ ਦੀਵੇਦੀਲਾਟਵਾਂਗੂਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲਕੁੰਡਾਰ ਅਗਨੀ ਤੇਜਲਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹੀ ਜਗਾਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਗੁਰੂੜੀਦੀ ਚਰਨਪਾਦਕਾ ਪੂਜੀਦੀਹੈ। ਪੁਨਹ ਪੁੱਤ ਦਾਰੇਆਉਦੇ ਉਰਲੇਕਿਨਾਰੇ ਗੌਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰਦੇਪਾਸ ਇਕ ਧੋਬੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਓਥੇਜਾ ਉਤਰੇ, ਧੋਬੀਆਬੰਦੂ ਭੀ ਓਥੇਸਹੀਹੈ,ਓਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਬਲੋਗ ਕੁਮੰਮਾਦੇਵੀਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਮੰਨਤ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਤੇਸਬਦਾ ੧- ਜਨਮਸਾਖੀ ਲਿਹੈ ਕੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇਜਾਦੂਦੇ ਜੋਰਤਾਲਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮੀਢਾ ਤੇ ਗੋਰਖਦੇ ਚੇਲੇਬੇਲ ਬਣਾ ਲਏਏਏਹੋ ਜੇਹੀਆਂਹੋਰ ਬਹੁਤਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਕੇਏਹ ਥਾਕਾਰ ਭੀਖੰਗਾਲੇਦਾ ਸੈਲਕਰਦਾ ਪਰੀਖਮਾਬੇਕਾਮਰੂਪਦੇਸ:੧੬੭ :ਵਿਗੇਆਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਓਥੇਰੇਹਾ ਪਰਫੈਸਾਜਾਦੂਨਾ ਦੇਖ ਪੁਣੋਪਰਓੜਾਂਨੇਪਹਿਲੇਏਸਦੇਸਰ ਮੋਹਨਤਾਨਉਗਟਨ,ਮਾਰਨ ਏਹਜਾਦੂਈਜਦ ਅੰਗੇਜ਼ਮਤ ੧੪੨ਬ:ਨੂੰਏਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਗਤੁਪਨਉਚਾਨਕਰਦੇਣਕੋਈ ਹਾਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗੇਜ਼ਾਂ ਨੇਭੇੜਪਾਕੇ ਜਾਦੂ ਉਖ੨ਏਨਾਮਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤੇ ਜਾਦੁਵਾਲੇਮਰਦ ਔਰਤਸਬਸਿਖਲਏ,ਤੇਲਾਟ ਸਾਹਿਬਹੂੰਦੇਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨਾਮਦੇਲਾਲਚ ਸਬਨੂੰ ਜਹਾਜਵਿੱਚ ਬੈਠਾਇਕਲਕੱਤੇਲੈਜਾਇਕਤੇ ਡੂੰਘੇਸਮੁੱਵਿਰਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰਢੰਢੋ | ਰਾਫੈਤਾਜੋਕੋਈਜਾਦੂਗਰਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹਜਾਂਦੀਹੀਕੁਢਏਹ ਗੈਂ ਲ ਸਰੀਸਮਝੀ ਦੂਸਰੇ ਓਖੋਹੀਆਂ ਔਰਤਾਉਣ,ਚੰਚਲ ਹਨ,ਆਦਮੀਪਤਾਲੂਵਧੇ ਹੋਏ ਰੋਗੀ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈਏਸ਼ Digitized by Panjab Digital Library www.paniabdigilib.ora