ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/977

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

_: ਰਣਜੀਤਕ ਰਾਜਖਾ ਭਾਗ 8੨੪ ਬਸਮਝਾਵਣਲਈਹਾਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫਕੀਰ ਅਜੀਬੁੱਦੀਨਤੇ ਕਪਤਾਨਵੈਡਸਾ | ਹਿਬ ਦੋਨੋਂਦੁਭਾਸ਼ੀਏਖੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂਫੇਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇਵੀਸਿਪਾਹਦੀ ਦਲੇਰੀਤੇਸਜਾਵਟ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੀਮਹਾਰਾਜੇ | ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਕੁਵਾਯਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਚਾਰੀ"ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜੇਨੇ ਮਾਰਾਂ ਸੌ ਬੁਧਕੀ ਮਾਇਨੇ ਦੀਸਹਿਬਦਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਤੇਸਾਹਿਬ ਨੇਭੀਓਹੀਦੌਲਤ ਮਹ• | ਜੇਉਰੋਂਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਨੇਆਪਣੇਹਗਏਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਮਾ ਤੇ ਲਾਯਕੀ ਸੁਣਾਕੇ ਇੱਕ ਏਕੋ ਕਰਕੇ ਲਾਟਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇਬਰਨਾਲਹੰਬਲਾਏ ੨ ਸਲਾਮਈਫੈਲਣਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੀ ਏਸੇਤਰਾਂ ਬਣੇ ਬਡੇ ਉਹਦੇਦਾਰ੬ਜਤਵਾਲੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸ ਪੇਕੀਤੇ। ਏਹਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਅਧਭੁਤਸਰੇਹਾਸੀ ਇਕਪਾਸੇਲੇਡੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀਕਪੜੇ ਕੀਮਤੀਫੁੱਲ,ਨਾਜਕਦਉੱਪਰਲਜ਼ਾਇਕੇਰੀਆਂਵਾਂਗੂ ਮੂਰ ਹੀਆਂ ਜਨਤੇਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਹੀਬਡੇਕਦਰਸ਼ਨੀ ਅਕਲਾਏਲ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚ ਹਆਂਵਾਲੇ ਅੰਗੇਜ ਸੁਭਾਇਮਾਨਸੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਬੀਰਸਿੰਘ,ਕੁੰਢੇ ਮੁਹਰੇ ਸ ਜੀਲਦਾਰੇ ,ਰੰਗੀਲੇ ਆਕੇ ਰਸੀਲੇਨੇਤ ,ਬੀਰਰਸਤੇ ਸੰਗਾਰਰਸਦੇ ਛੁਕੇਹੋਏ ਦੇਵ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂਛਬਦੇ ਰਹੇਸੇਪਸ਼ਬਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੂਰਜਚੇਦ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂਬਾਂ ਕਰਕ ਮੁਲਕੜਾਂਉਦੇ ਹੋਏ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਰਹੇਸੇ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇਵੇਲੇ ਲਾਟਸਾਹਿਬਦੀਤਰ ਓਸਦੇ ਸਕੱਤਾਨੇ ੫੧ ਕਿਸ ਤੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਹਣੇ ਕਪੜੇਜਵਾਹਰਾਤਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਾਓ ਮੁੱਠਦੀ। ਦੋ ਘੋੜੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ, ਕਹਾਬੀ ਮੁਲਕ ਮਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇਹੌਦੇਤੇ ਭੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਮਹਾ ਰਾਜਦੀਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ੨੧ ਕਿਸਤੀਆਂ ੧ਘੋਮੋਲਕ ਮਾਨਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਵੇ ਖੜਸਿੰਘਊਂਦੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਲਤਹਏਕ ਸਰਦਾਰਨੂੰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬਰਖਾਸਤਕੀਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਯਾ ਖਿਲਤਉਡਾਉਣ ਵਾਲਮਾਂਨੂੰਦਿੱਤਾ ਖੇਤੋਂ ਬਾਹਰਤਕ ਲਾਟਮਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਦਾ ਨਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ | ਆਪਣੇਕੋਲਪੋਡੇਟਸਾਹਿਬ ਨੂੰਖਾਏ ਜੇਨੂੰ ਓਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਐਜੀਫੌਜਦੀਸਲਾਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਰਿਆਲੰਘਕੇ ਡੇਰੇ ਆਗਏ,ਤੇ ਤਿੰਨ . Digitized by Panjab Digital Library / www.paniabdigilib.org