ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/990

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤੇ ਗੁ: ਖਾ-ਭਾਗ | ਮ ਣਜੀ ਹੁਣ ਓਹੋਘੜੀਓਬਵੇ ਸਿਘਪਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਰਦਾਰਖਾਲ - ਚਲਾਕੇਨਿਸਾਨੇਉਡਣਾਕੇਦਿਖਾਏਪਹਿਨੂਦੇਖਕੇਲਾਟ ਸਾਹਿਬਨੂੰਅਪਣੀਆਂਤੋ ਦੇ ਕਰਤੱਬਦਾਸਬਗੁਮਾਨਭੁੱਲਗੈਅਤੇਅਚਰਜਹੋਕੇਪੁਛਮਏਹਚੰਮਦੀਆਂਤੋਪਾਂਕਿਥੋਂ : ਆਈਆਂਹਨ।ਮਹਾਂਰਾਜੇਨਓਦਾਪੈਦਾਕਰਤਾਸਰਦਾਰਲੇਣਾਸਿੰਘਮੰਜੀਠੀਆਦਿਖਾਂ ਦਿੱਤਾ।ਸਾਹਿਬ-ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਕੇਅਪਣੀਜੇਬਘੜੀਸਰਦਾਰਨੂੰਬਖਸ਼ੀਫੇਰਸਰਦਾਰੀ ਨਿਬੀਅਪਣੀਬਣਾਈ ਹੋਈਘੜੀਦਿਖਾਈਜੇਤਾਰੀਕ ਮਹੀਨਲਗਗਨਸਬਆ Dਪਈਦਸਦੀਲੀਲਾਟਸਾਹਿਬਓਸਘੜੀਦੇਖਕੇਹਹ ਕਹਿਦਾਰਿਹਾ।ਚੇਤਨੂੰ ਲ ਬਾਹੇਬਦੀਮੋਂਹੋਰ ਅਨੇਕਐੱਖਾਂਤ ਸੰਮਨਬੁਰਜਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀਨਕੈਦੀਲ ਕਾਨੂੰਗਈਜਿਸਦੇਖੋੜੇਦਾਹ ਸੀਮਹਾਰਾਣੀਹੋਰਸਭਰਾਈਆਂਲਮੇਤਮਹਿ | ਤਦੇਦਰਵਾਜੇਤਕਆਕੇਓਨੂੰਲੰਗਈਡੇਸੁਇਨੇਚਾਂਦੀਦੀਆਂਕੁਰਸੀਆਂਉਤੇਖੈਠਾਈਆਂ , ਅਤਰਲਾਏ ਹਸੀਨਾਵਲਾਯਤਰਣਜਪੁੱਛਦਆਰਾਣੀਆਂਦੇਬੰਦੂਸਰੂਪਤੇਰੇ ਹਕਪੜੇਦੇਖਕੇਅਚਰਜਹੁੰਦੀਆਂਸਨੌਰਾਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪਡੈਪਹਿਰਾਟੇਦੇਖਦੇਖ ਨੇਦਰੋਹੋਆਖਦੀਆਂਸਨਅਤੀਤੁਸਾਡਾ ਦੇਸਤੇਤੁਸੀਧੰਨਹੋਜ਼ੇੜੀਅਪਣੇਖਸਮਾਨਾ ਖੁਲੇਮੁੰਹਦੁਨੀਆਂਦੇਦਦਾਰਤੇ ਬੋਲਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋ।ਅਸੀਤਾਂ ਕੈਦੀਬੰਦੇਹੀ । ਸੇਕਦੇ ਮਹਿਲਾਂਵਿੱਚਮਹਾਰਾਜਆਏਦਰਸ਼ਪਾਏਖੁਸ਼ੀਹੋਈਨਹੀ ਜਿੰਦੜੀਹਾਹੁਕਮੀ | ਨਾਲ਼ ਪਈਬੁਕਰਹੀ।ਕਿਉਕੇਪੁਰਸਬਿਨੜੀਅਤਨੂੰ ਮਹਿਲਮਾੜੀਆਂਬੀਬਘੜੀਆਂ ਰੂੰਡਰਾਉਦੇ ਹਨਪਸਾਡੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇਸ਼ਾਊਂਸਬਸੁਖਦੇਰਖੇਹਨ।ਅਸੀਈਓਨੂੰ ਨਿਰਾਪੁਰਮੇਮੰਨਕੇਧਮਾਉਦੀਆਂਤੇਕੁਲਾਮਨਾਉਦੀਆਂਹਾਕਮੋਕੇਭਰਤਾਹੀਇਸ਼ ਡੀਮੇਹੈ। - ਏਹੋਜੇਹੀਆਂਅਨੇਕਗਲੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇਫੋਰਮਾਈਨਕੈਨੇ ਗੋਲੀਆਧਾਪਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬਵੈਗੀਤ ਸੁਣਾਏ॥---- ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚ ਸਬਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਸ਼ਨਪਤੂਰਾਹਰਕਤਲੇਆਦਿਕਅੰਗੇਜ਼ ਦੀਆਂਐਅੰਗੈਨੀਪੰਜਾਬੀਚੰਗੀਬੋਲਦੀਆਂਸਨਾਹੀਪਾਜੀਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀਆਫੇਰਰਾਣੀਨਕੈਨੇਮਹਿਲ ਦਿਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਰਨਲਈਦੀਕ ਮੇਵੇ ਪ ਦਾਰਬਛਕਾਪੰਜਾਬਦੇਕੰਪੜੇਗੈਹਣੇ-ਆਦਿਕ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇਤੋਟੋਦੇਕੈਬੜੇਮਾਰਜਿਤ ਕਿ ਇਦਾਕੀਤਾ-ਰਾਣੀਆਂਦੇ ਤਮੋਮਾਂਤੋਂਬੁਣਕੋਲਾਉਣੈ ਜਾਬੀਲੋਗਅਪਣੋਖਾਸਕਿਲੇਤਮਜਾਜਦੇਕੇ ਨਹੀਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇਖ਼ਾਲਸਾ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org