ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/992

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

| 3: ਤੂੰ ਖਾ-ਗੇ ੬੭੩) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਰਜੰਧਲੰਗਾਰਿਹਾ।ਜੰਪਿ ਸਿੰਘਾਂਬੇਅੰਤ ਪਠਾਣਮਾਰੇ ਪਰ ਅਮੱਤ ਬਹੁਤਮਾਂ ਨੇਚੁਕੇ ੪੩੯ ਬਚਕਰਘਾਤੂਕਿਲੇਚਬਾੜਤਾ।ਏਹ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇਜਦੀਪਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇ ਸਿਧਾਂਣਾਲੀਏਤੇ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰਬਹੁਤਸਾਰੀਸੈਨਾ ਦੇਕੇਛੇਤੀਜਮਰੋਦਣਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਔਰਪਸ਼ੌਰਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰਈਓਥੇ ਪਹੁੰਚਣਹੁਕਮਰਿਆਪੰਜਵੈਦਿਨਆਪਬੀ ! ਮਹਾਂਰਾਜੇਓਧਰੇ ਕੂਚਕਰਦਿੱਤਾ।ਪੰਤੂ੧੬ ਕੰਤਕਨੂਸਰਦਾਰਬਰਾਦੁਰਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਲਕੇਅਜੇਹੀਕਰੜੀਲੜਾਈਲੜੀਤੜੀ ਦੇਕੇ ਪਠਾਣਾਂਦੇ ਪੱਤੇ ਉਡਾਛੰਡੇਮਕਬੀਬਡੇਬਤੇ | ਨਾਮੀ ਪਠਾਣਮਾਰੇਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਫੜੇਆਏ।ਸਿੰਘਾਨੇਦਬਦਬਾਬੈਠਾਉਣਲਈ ਤੀਹਕਮੁਰਦੇ ਤੋਸਕਪਠਾਣਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦ ਦਿਖਾਵਿੱਚ ਸਿੰਕੇਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧ ਜਲੇਕਰ ਕੱਢੇ।ਜਿਸਤੋਂਪਠਾਣਾਂਏਹਨਿਸਚਾਹੌਗਿਆਕਿ ਸਿੰਘਕਾਫਰਕਰਕੇਮਾਰ ਦੇਹਨਸਬਡਰਦੇਨੌਜ਼ਖੜੋਤੇ- ਓਧਰਜਿਸਦਿਸਿੰਘਜਮਰੋਦਦੇਕੇਲੇ ਚਘੇਰੇਗਏ ਜੇ ਓਹਹਾਲਸੁਣਕੇ ਪਸਾਰਦੇ ਪਠਾਣਬੀ ਕੁੰਦਉੱਠੇ।ਜਦ ਸਰਦਾਰਹਰੀ ਸਿੰਘ੧੬ ਕੱਤਕ ਦੀ ਫਤੇ ਪਾਕੇਸ਼ੋਰਦਾਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਪਸ਼ੌਰਿਆਤਾਂਛੇਦੋਸਤ ਹਿਮਦ ਖਾਂ ਨੇਬੰਹਜਾਰਪਠਾਣਮਾਲੁਦਰਾਖੈਬਰ ਲੰਘਕੇਕਲੇਜਮਰੌਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇਰਮਾਤੇਤੋਪਾਂ ਦੀਅੱਗਬਰਸਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂਕਰਦਿੱਤੀਕਈਕੋਹਤਕਿਲੇਦੇ ਚੁਫੇੜੇ , ਗਾਜੀਆਂਤੇਜਦੀਆਂਨਾਲ਼ ਪਹਾੜਕਾਸ਼੍ਰੀਕਾਲ਼ੇ ਪਏਦਿਸਦੇ ਸਨ।ਜਾਣੋਬੰਦਲਉ ਉਹੋਏਹੇਹਨ।ਸਿੰਘਾਂਦੀਡਾਕਤੇਰਸਦਬੰਦਕਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੁਸਰਦਾਰਹਰੀਸਿੰਘ ਦਿਉਲੇਮਾਹਾਂਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰਧੀਰਜ ਦੇਕੇਐਸ਼ੇਢੇਰ ਨਾਥੁਅੰਦੋਤੋਪਬੰਦੂਕਦੀ ਲੜਾਈਕਾਇਮ ਰੱਖੀਰੋਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਬੜਨਨਾਦਿੱਤਾ।ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀਅੱਠ ਮਹਿਰੀਹਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾਰੈ॥-- ਪਉਹ ਖਬਰਸੁਣਕੇ ੨੧ਕੰਤਕਨੂਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੌਤਵਾਲੀਏੰਜਲੈਕੇਜਦਬਿਜਲੀਰੀਅਉੱਤੇ ਜਾਖਿਆਤਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ | ਸਿੰਘਲਖੇੜੇੜੇਮਫੇਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਤੋਂ ਤੈਪਾਬੰਦੁਕਾਂਦੀ ਓਹਦੂਰੇ ਹੋਈਜੋਧੂੰਏਨੇਸ਼ੁਰ ਜਿਜੋਤਮੰਦਕਦਿੱਤੀ।ਜੰਪਿਸਿੰਘਾਂ ਨੇਬਬੇਜੋਰ ਦੇਕੋਜਾਨਤੋੜਤੋਲੜਾਈਕੀਤੀ ( ਲੌਹਰੀਸਿੰਘਆਦਿਕਸਰਦਾਰਾਨੇਬੀਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜਨਾਲ਼ਝੇ ਅੰਤਪਣਪਛਾੜਦੇ ਪਰਓਹਮੱਕੜੀਦਲਕੈਥੇਮੁੱਕੇ ਓੜਕ ਸਰਦਾਰਨੇਸੋਚਿਆਜੇ ਅੱਜਅਮੀਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਕਰਾਕੇਕੰਲ ਇੱਕ ਐਘ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂਛੱਡਣਾ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org