ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/995

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ-ਭਾਗ (Se x :ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿਲਆਜਉੱਤੇ ਕਬਜਾਕਰਕੇਜਦ ਏਹਫੌਜਸ਼ਮੇਤਜਮਰੋਦ ਪੁਜੰਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜਨੂੰਨਪਈਜਾਵੇਂ ਸੁਕਦੀਖੇਤੀਨੂੰਬੰਲੂਬਰਮਾਤੱਹੀਆਂ ਸਿੰਘ Mਸਿੰਘਦਾਅਰਨਾ ਪ੍ਰਵਕਰਕਬਡਭਾਇਟੀਨ ਕੰਮਾਜਿਸਦੇਬਰਾਜਾ ॥ ਸਿੰਘਆਦਿਕਸ਼ਭਰਦਰਸਿਰੋਪੇਰੋ ਨੇਰੈਰੋਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਓਸਦੀਆਧਬੀਮ ਹਾਂਰਾਜੇਨੇਓਸ਼ੇਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈਜੋਹਣਤਕਕਾਪਮਜਨਰਲਫੇਤੂਰੇ ॥ ਹਿਬਡੂੰਹੋਰਫੋਜਦੇਕੋਜਮਰੋਦ ਛੰਤਕਰਪਹਿਲੀਫੌਜਜੋਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਸੀ ਖਬਾਰਲੈਆਂਦੀਹਾਂਰਾਜੇ ਨੇਪਸਾਵਰਪਹੁੰਚਕੇਜਮਾਂਹਾਂ ਸਿੰਘਦੀਕਰਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਕੇ ਓਸਨੂੰਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਂਸਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਮਪਰਡੋਗਰਮਾਨੇ ਜੋੜੋਹਮੇਸ਼ਇੰਦਾ ਦਰਜਾਬਧਣ-ਟਿੱਚਰਾਜੀਹੀਲੇਨਾਹੌਟਦਿੱਤੀਸਗੋਂ ਉਲਰੀ ਪੱਟੀਪੜਾਕੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇਠੂਸਰਦਾਰਹਰੀਸਿੰਘਦੇਬੇਟੇਅਰਜ਼ਸਿੰਘ ਨਾਲੁਬੇਗੜੇ ॥ ਕਰਓਸਵਾਸਥ ਖਾਲਮੁਲਕਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਖਜਾਨਹੀਰਾਮੋਤੀਜਬਤਕਰਾਦਿੱਤਾ। ਬੱਬਹਰੀਮੰਦਾ ਮਰਨਤੇ ਓਸਦੋਆਲਮੁਲਕਦੀਜਣਤੀ ਔਰਫੋਰਮਹਾਂਰਾ ਜਿਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜਨਾਲਾਹੌਰਬਾਦਬਾਹੀਦਾਸੰਮਾਨਾਸ ਕਰਗਿਆਂ ਕਿਕਿਓਸ਼ੇ ਦੇ ਤੋਂਸਭੁਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਇਸਗਲੋਮੁਰਝਗਏ।ਕੇਜਦਹਰੀ ਸਿੰਘਜੈਸੇ । ਇਕਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਤਾਂਨ ਨਾਥੁਏਹਸਲੂਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇਕੀਤਾਅਸੀਕਿਉਂਪਚ ਪਚਰਦੇਹਾਂਲਾਡੋਪਿਛੋਬੀਏਹੋਹਾਲਹੋਣਾਹੈ।-ਪਏਹਸੋਚਕੇ ਫੋਰਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਸਰਦਾਰਨੇਮਹਾਂਰਾਜੈਦੇ ਕੀਮਣਿਚਤਨਨਾਦਿੱਤਾ।ਓਸ਼ੇਨਤੋਂਲਾਹੌਰ ਦੇਰਾਜਦੀ ਹੇਠੀਹੋਟਲਰ ਪਈਅੰਤਨੂੰ ਖਾਲਸੇਦਾਰਾਜਖੋਹਕੇਡੋਰਅਪਣਾ ਬਣਬੈਡੋ-. ਸਰਦਾਰਹਰੀਸ਼ਿਅਇਕ ਗਊਲਵੇਰੀਤੇ ੫੧ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨਪੁਕੇਰੋਜ . ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਛਕਦਾਬੇਅੰਤਬੈਰੀਜੰਗਠਿੰਚ ਬਡੇ ਜੋਧੇਏਸਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੁਰੇਸ਼ੇ॥੨੭ਜਖਮਏਸਨੂਸਨਲਖਾਂ ਰੁਪਏਦਾਨਕੀਤੇਅਕਾਲਗੋਭਸੁਣੇ ਨਾ ਓਏਦਾ ਚੜਾਯਾਹੋਯਾਹੈ।ਪੁਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਰਦਾਰਦਾਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਅਜੈਬਰਕਾਰਔਰਹਿਚਹੀਦੋਤਮਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇਹਰੀਸਿੰਘਦੀਸਹੀਦੀ ਬੁਣ ਕਿਬੇਅੰਤ ਪਠਣਾਂਨੂੰਲੈਕੇਹੱਲਾ ਕਰਦਿੱਤਾ--ਪਏਧਰੋਂਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੰਗਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਸਰਦਾਰਜਸਮੇਤਕੁੰਦਪਏ।ਰਾਗੁਲਾਬਆਦਿਕ ਤਿੰਨੋਭਾਈਅੰਡੇ Digitized by Panjab Digital Libran / www.panjabdigilib.org