ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/113

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਪਹਿਲਾ ਡੰਕੂ ਜਹਾ ਲੈ ਚਲੀਏ ਜਦ ਫੇਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਆਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ l ਦੇਖ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਐਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ਬੁਧਿਮਾਨ ਨਿਜ ਸੁਲਪ ਭੀ ਨਾਂਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੁਬੜ । ਧਨ ਦੇਖਤ ਮੁਨਿ ਮਨ ਡਿਗੇ ਐਸੀ ਹੈ ਛਵਤਬਰ 17੪੫੦। ਦੋਹਰਾ॥ ਜਲ ਮੇਂ ਖਾਵਤ ਮੀਨ ਪਲ ਥਲ ਮੇਂ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ॥ ਵਿਹਗ ਖਾ ਆਕਾਸ ਮੇਂ ਤਥਾ ਲਬ ਧਨਵਾਨ ੪੫੧ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਧਰਮ ਬੁਧ ਬੋਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੋ, ਤਦ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਧਨ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਫੇਰ ਦੁਜੇ ਦਿਨ ਪਾਪ ਬੁਧਿ ਨੇ ਅਧੀ ਰਾਤੀ ਬਨ ਵਿਖੇ ਜਾ ਧਨ ਨੂੰ ਪੁਟਕੇ ਉਸ ਟੋਏ · ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਰ ਧਰਮ ਬੁਧਿ ਨੂੰ ਆਕੇ ਝੋਲਿਆਂ ਹੈ ਮਿਤ੍ਰ ! ਮੇਰਾ ਕੁਟੰਬ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸਲਈ ਖਰਚੋਂ ਭੰਗ ਹਾਂ ਚਲ ਹੋਰ ਧਨ ਲੈ ਆਵੀਏ । ਓਹ ਬੋਲਿਆ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਕੇ ਓਹ ਜਗਾਂ ਪੁਟਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਖਨਾ ਭਾਂਡਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਦ ਪਾਪਬੁਧ ਆਪਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਬੁਧਿ ਇਹ ਧਨ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁਰਾਯਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇ ਕਦੇ ਓਪਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ॥ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਧਾ ਧਨ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਓਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈਂ ਪੀਪੀ ਇਸ ਭਰਾਂ ਨਾ ਕਹੁ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬੁਧਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ॥ ਪਰ ਦਾਰਾ ਕੋ ਮਾਤ ਸਮ ਪਰ ਧਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ॥ ਅਪਨੇ ਸਮ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਧਰਮ ਬੁਧਿ ਪਹਿਚਾਨ ॥੪੫੨॥ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਨੇ ਲਗੇ ਜਦ ਅਦਾਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬ ( ਸੁਗੰਦ ) ਦੇਨੇ ਦਾ ਬਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਦ ਪਾਪ ਬੁਧਿ ਬੋਲਿਆ ਕਸਮ ਦੇ ਹੱਛਾ ਨਹੀਂ ॥ ਮਹਾਤਮਾ ਮਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਲਿਖਤ ਪਿਖ ਰਾਰ ਮੇਂ ਲਿਖੇਤ ਬਿਨਾ ਹੈ ਸਾਂਖ ॥ ਹੈ ਅਭਾਵ ਇਨ ਕੋ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਸਪਥ ਕੋ ਰਾਖ ॥੪੫੩॥ ਸੋ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬਿਛੁ ਦੇਵਤਾ #ਖੀ ਹੋ Original with: Punjabi Sahit Academy Diyalized by: Panjab Digital Library