ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/130

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਪੰਚ ਕੁ ਤਾਂ ਹਾਸੀ ਹੋਤ ਜਗ ਭਾਖਲ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ॥੬੨॥ ਹੈ ਕਊਏ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਦੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਨਹੀਂ ਬਨਦੀ ਕਊਆ ਬੋਲਿਆ ਏਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਿਤਤਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨ ਛਡ ਦਿਹਾਂਤ, ਅਥਵਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਨੇ ਖਾ ਬੈਠ ਰਹਾਂਗਾ ਓਹ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਤਾਂ ਕਰਾਂ | ਇਆਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਦੇਹਰਾ ਆਫੀ ਮੰਧੀ ਕੇ ਕੀਏ ਮਤ ਕਰ ਰਿਪੁ ਸੇ ਮੇਲ | ਦੇਖ ਤਪਤ ਜੁਲ ਅਗਨਿ ਕੋ ਦੇ ਬੁਝਾਇ ਯਹਿਖੇ॥੨੩॥ ਕਊਆ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਰਸਨ ਭੀਨਹੀ ਹੋਯਾਫੇਰ ਵੈਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਯਾ ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਹਿਰਨਕ ਖੋਲਿਆ ਵੈਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਕਿਛਿਮ ਕੌਰ, ਦੂਜਾ ਸਹਿਜ ਵੈਰ ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਵੈਰੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ:ਦੋਹਰਾ ॥ ਚਿਤਿਮ ਵੈਰ ਬਿਨਾਸ ਹੈ ਕਿਮ ਗੁਨ ਕੇ ਸਾਥ ॥ ਪਾਨ ਦੀਏ ਬਿਨ ਜਾਨਹਿ ਸਹਿਜ ਵੈਰ ਸਿਵਨਾਥ॥੩੪॥ ਕਊਆ ਬੋਲਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰ ਦਾ ਲੱਛਨ ਸੁਨਿਆ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪ ਕਹ ॥ ਹਿਰਨਕ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਭਿਮ ਵੈਰ ਉਸਦੇ ਯੋਗ ਉਪਾਉ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਜ ਵੈਰ ਕਦੇ ਹਟਦਾ ' ਨਹੀਂ ॥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਉਲੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਵੈਰ, ਘਾਸ ਖੋਰ ਤੇ ਮਾਸ ਖੋਰ ਦਾ, ਜਲ ਅਗਨਿ ਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸਾਂ ਦਾ,ਕੁਤੇ ਅਰ ਇਲੇ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਰ ਮੌਕਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮੀ ਅਰ ਪਾਪੀ ਦਾ,ਮੂਰਖ ਅਰ ਪੰਡਿਤ ਦਾ, ਪਤਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰਣੀ ਦਾ, ਸੰਭt ਅਤੇ ਦੁਸਟਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਵੈਰ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ਕਊਆ ਬੋਲਿਆਦੋਹਰਾ ॥ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮੋੜੀ ਬਨੇ ਕਾਰਨ ਸੋ ਹੁਇ ਵੈਰ ॥ ਤੇ ਬੁਧੀਜਨ ਮਿਤਾ ਜੋੜਤ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ॥੩੫॥ ਸੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਲ ਕਰ ਹਿਰਨਕ Original 15: Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library