ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/131

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

s

ਦੂਜਾ ਭੰਝੂ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਨ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ਿਥਮ ਮਿਝ ਪੁਨ ਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਚਹੈ ਜੋ ਹੇਤ ॥ ਵਾਮੀ ਕੇ ਸਮ ਗਰਭ ਕੋ ਧਾਰ ਤਤੁ ਗਹਿ ਲੇਤ॥੩੬॥ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਗੁਨਵਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਭੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਹਾਂ ਹੈ | ਕਬਿੱਤ ॥ ਕਰਤਾ ਬਯਾਦਨ ਹੁੰਕੇ ਤੇ ਮੁਨੀ ਪਾਣਿਨੀ ਜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਯ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਨਾਹਰ ਨੇ ਹਰੜੋ ਹੈ ॥ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜੈਮਨਿ ਕੋ ਮਾਰ ਦੀ ਬਨ ਮਾਂਝ ਦਰਸਨ ਮੀਮਾਂਸ ਕੋ ਜਾ ਨੇ ਰਬ ਧਰਯੋ ਹੈ ॥ ਛੰਦ ਕੇ ਸਮੁੰਦ ਮੁਨਿ ਪਿੰਗਲ ਕੋ ਸਿੰਧ ਤੀਰ ਮਕਰ ਅਗਯਾਨੀ ਨੇ ਭੱਖੜੋ ਨਹੀਂ ਡਰਗੈ ਹੈ॥ਮਤਸਰ ਸੇ ਅੰਧ ਨਹ ਜਾਨੇ ਗੁਨ ਕਾਹੂਕੇਰ ਦੇਖੋ ਗੁਨ ਵਾਨਨ ਕੋ ਪਸੂਓਂ ਨੇ ਚਰਨੋ ਹੈ ॥੩੭ ॥ ਦੋਹਰਾ॥ਸੱਜਨ ਮੋਤੀ ਦਰਸ ਤੇ ਲੋਗਨ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ॥ ਮ੍ਰਿਗ ਪੰਛ ਕੇ ਹੇਤ ਕਰ ਭਯ ਅਰ ਲੋਭ ਗਵਾਰ ॥੧੯॥ ਪੁਨਾ-ਖ਼ੁਦ ਘਟ ਇਮ ਦੁਰਜਨ ਟੂਟੇ ਜੂੜੇ ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੀਤ ॥ ਕੰਚਨ ਘਟ ਇਮ ਨਹ ਟੂਟੇ ਜੂਝ ਤੇ ਸ਼ੇਸਟ ਪੁਨੀਤ॥੧੯॥ ਪੂਨਾ-ਕੁਮ ਕੁਮ ਕਰ ਜਿਮ ਈਬ ਕਾਂ ਅਧਿਕ ਸਾਦ ਹੈ ਮੀਤ ॥ : ਤੈਸੇ ਸੱਸਨ ਤਾ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਪਰ੩ ॥ ੪ ॥ , ਚੌਪਈ : ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਅਧਿਕ ਘਟਤ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਹਿਲੇ ਅਲਪ ਪੂਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ॥ ਖਲ ਅਰ ਸੱਜਨ ਮੈੜੀ ਐਸੇ. । ਉਸ ਅਸਤ ਰਵਿ ਛਾਯਾ ਜੈਸੇ ॥੪੧॥ . ਏਹ ਬਾਤ ਸੁਨਕ ਕਊਆਂ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਹਿਰਨਕ ਇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਛਲ ਰਹਿਤ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਨਿਰਭੈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ॥ ਓਹ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ॥ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- :": ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਪਥ ਖਾਇ ਸ ਮਿਲੇ ਮਤ ਕਰ ਕਿਹ ਵਿਸਾਸ !! :: ਨਜੋ ਸਪਥ ਕਰੈਇੰਦੂ ਨੇ ਬਿਛੁਰ ਕੀਓ ਨਾਸ ॥੪੨॥ , ਦੇਵ ਨੇ ਜੀਵੇਂ ਸੜ ਕੋ ਬਿਨ ਬਿਸਾਸ ਕਰਾਇ ॥ ਵਿyਬ ਦੇਇ ਕਰ ਇੰਨੇ ਦਿਤਿਕਾ ਗਰਭਗਿਰਾਇ॥੪੩ ਪੁਨ-ਵ ਗੁਰੂ ਪੈ ਨਾਥ ਸਿਵ ਮਤ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ !! Original wh: Punjabi Sahit Academy Diyalized by: Panjab Digital Library