ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/135

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

• ਦੂਜਾ ਭੰਝ । ੨੭ ਗੁਜਾਰਾਂਗਾ ॥ ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਠ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠ ਜੋ , ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਥੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਗਤਿ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾ ਹਾਂ॥ ਹਿਰਨਕ ਲਿਆ ਓ ਅਠਾਂ ਭਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਨਾ ਓਹ ਖੋਲਿਆ ਸੁਨ॥ *ਦੋਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰਪਾਤ ਸੰਪਾਤ ਪੂਨਮ ਪਾਤ ਵਿਨਿ੫ਤ ॥ . ਓਰਿਯਕ ਵਕੁ ਅਰ ਉਧਰ ਪੁਨ ਲਘੁ ਗਯਕ ਬਿਖਯਾਤ ॥੬੧॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਹਿਰਨਕ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਪਰ ਚੜੁ ਬੈਠਾ ਕਉਆ ਬੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਪਾਤ ਆਦਿਕ ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਥਿਰਕ ਨਾਮੀ ਕਛੁ ਜੋ ਦੇਸ ਅਰ ਕਾਲ ਦੇ ਪਛਾਨਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਚੂਹੇ ਕਰਕੇ · ਕਤ ਕਊਏ ਨੂੰ ਦੇਖਆ ਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਊਆ ਸਮਝ ਕੇ ਝਟ ਪਟ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਿਆ । ਲਘੁਪਤਨਕ ਬਿਛ ਦੀ ਦੌਲ ਵਿਖੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਰਖ ਆਪ ਚ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਉਪਰ ਬੈਠ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਬੋਲਅ ਹੈ ਮਿਤ੍ਰ ! ਥਰਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਲਪਤਨਕ ਨਾਮੀ ਕਊਆ ਚਿਚ ' ਪਿਛੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਯਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਕੇ ਮਿਲ ॥ ਕਿਆ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਕਿਆ ਕਪੂਰ ਚੰਦਨ ਯੁਕਤ ਸੀਤਲ ਹਿਮ ਕਿਹ ਕਾਮ । ' ਮਿਤ ਗਤ ਸੁਖ ਕੀ ਕਲਾ ਖੋੜਸ ਭਾਗ ਨਾਂ ਨਾਮll੬੨॥ ਤਥਾ-ਸੋਕ ਭਾਪ ਔਖਦ ਜੋਊ ਅਪਦ ਬੀਚ ਸਹਾਇ ॥ ਕਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅਖਰ ਹਰੇ ਮਿਕੁ ਨਾਮ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੬੩ ॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨ, ਅਛੀ ਤਰਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਗੁਨ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿਖਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵਹਾ, ਮੰਥਕ ਕਛੁ ਖੋਲਿਆ ਆਈਏ ਮਿ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ ਕਰੀਏ, ਚਿਰ ਪਿਛੇ ਦੇਖਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾ॥

ਏਹ ਉਡਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ॥

(F * * * * * * : ਚੈਨ : Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library