ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/160

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

... ઉપર ਪੰਚ ਚੰਕੂ ਅਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਪਭੁਗਤਨ ਏਰ ਇਨਾਮ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ॥ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਓਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਪਾਸ ਰਖਨ ਨਾਲੋਂ ਖਾਨੇ ਪਨ ਵਾਲਾ ਧਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ਕਿਹਾ ਹੋ ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਗਨਿ ਫਲ ਵੇਦ ਕਾ ਅਹੇ ਸੀਲ ਫਲ ਵਿੱਤ ॥ | ਨਾਰੀ ਕਾ ਫਲ ਭੋਗ ਸੂਤ ਦੱਤ ਭਗਤ ਧਨ ਸੰਤ ॥੧੫੨॥ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ ਮੇਨੂੰ ਉਪਭੁਗਤ ਧਨ ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਧਨ ਹੋਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ॥ ਧਨ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰ ਪੁਰਖ ਜੋ ਭੋਗਤ ਕਬੀ ਨ ਆਪ ਤੰਦੁਵਾਯੂ ਸਮ ਬਨ ਬਿਖੇ ਲੇਤ ਪਰਮ ਸੰਤਾਪ ॥ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਨਕੇ ਮੰਬਰਕ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਹਿਰਨੜਕ ਤੂੰ ਭੀ ਏਹ ਬਾਤ ਸੋਚਕੇ ਧਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਜੇਹੜਾ ਧਨੁ ਖਾਨ ਖਰਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਂ ਆਵੇ ਓਹਬੀ ਨ ਹੋਏ ਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕਿਹਾਹੈਦੋਹਰਾ : ਵਿਤ ਰਾਖ ਕਰ ਭੂ ਬਿਖੇ ਜੋ ਪੁਨ ਧਨੀ ਕਤ॥ 1 ਧਨ ਕਰ ਹਮ ਹੀ ਧਨੀ ਕਤਨ ਬਨੇ ਵਿਖਯਾਤ॥੧੫੩ ਤਥਾ--ਬਨ ਇਕ ਕੀ ਰਛਿਆ ਤਯਾਗ ਜਾਨਲੇ ਮੀਤ ॥ ਸਰ ਕਾ ਜਲ ਪਰਵਾਹ ਸੁਤ ਜ਼ਿਮ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ ॥੧੫੪ ਧਨ ਕਾ ਦੇਨਾਂ ਭੋਗਨਾ ਉਚਿਤ ਨ ਸੰਹ ਜਾਨ॥ ਸੰਚਭ ਮਧੁਮਾਖੀ ਰਹੈਂ ਦੇਖ ਲੇਤ ਗਹ ਆਨ ॥੧੫੫॥ ਪੁਨ-ਧਨ ਕੀ ਹੋਵਤ ਤੀਨ ਗਤਿ ਦਾਨ ਭੋਗ ਨ ਨਾਸ ॥ ਜੋ ਨ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੋਗ ਹੈ ਭੀ ਗਤੀ ਹੈ ਭਾਸ॥ ੧੫੬॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੁਧਿਮਾਨ ਪੁਰਖ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਨ ਦੇ ਰਖਨ ਵਿਖੇ ਅਨੇਕ ਦੂਖ ਹਨ । ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਖ ਕੀ ਆਸਾ ਜੇ ਕਰੇ ਧਨ ਸਮੀਪ ਨਿਜ ਰਾਖ ॥ ਤੇ ਨਰ ਭੁਪਤ ਪ੍ਰਭਿ ਹਿਤ ਅਗਨਿ ਰਾਖਤੇ ਕਾਖ॥੧੫7 ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥ ਉ ਪਵਨ ਛੁਖਸਤ ਲਹੇ ifਨਖਾਤ ਕਰੀ ਬਲਵਾਨ ਰਹੈਂ ॥ ਮੁਨਿ ਬਿੰਦ ਵਲੋਂ ਕਰ ਪਾਨ ਧਰੇ ॥ ਇਹ ਹੇਤ ਸਦਾ ਨਰ ਤੌਖ ਕਰੇ ॥੧੫੯॥ Original sb. Punjabi Sahit Academy Diganteed by: Panjab Digital Library