ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/188

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

sto ., ਪੰਚ ਕੁ. ਅਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸਤਾਂ ਵਰਿਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਸੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਛੁ ਕਾਟ ਪਸੂ ਮਾਰ ਕਰ ਸੋਣਤ ਕਾ ਕਰ ਕੀਚੇ ॥ ਯਦਿ ਸੁਰਗ ਮੇਂ ਜਾਤ ਹੈ ਕਾ ਸੋ ਨਰਕ ਬੀਚ ॥੧੦੭} ' ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ , ਨਿਰਣਯ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਰ ਮੈਂ ਬਿਧ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਆਪ ਦੀ ਭਾਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਕੇ ਅਪਨਾ ਝਰੜਾ ਏਨਾਓ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਝ ਕੇ ਝਗੜੇ ਨਿਰਨਯ ਦੀ ' ਬਾਤ ਦੇ ਆਖਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਨਾ ਬਿਗੜੇਗਾ । ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈ:ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਾਨ ਲੋਭ ਅਰ ਕੌਧ ਸੇ ਅਥਵਾ ਭੈ ਸੇ ਜੋਇ ॥ , ਨਿਆਇ ਬਿਖੇ ਕਹਿ ਝੂਠ ਕੋ ਨਰਕ ਬਸੇ ਸੋਇ॥੧cc ॥ ਕੇ ਡਲੀਆ ਛੰਦ ॥ ਪਸੂ ਨਿਆਇ ਮੇਂ ਝੂਠ ਸੇ viਚ ਪੁਰਖ ਕਾ ਘਾਤ । ਤਥਾ ਗਊ ਦੇ ਨਯਾਇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹੇ ਦਸ ਹਾਤ। ਝੂਠ ਕਹੇ ਦਸ ਹਾਤ ਪੁਨਾਂ ਕੰਨ ਕੇ ਮਾਹੀਂ | ਕਰੇ ਝੂਠ ਜੋ ਨਯਾਇ ਪੁਰਖ ਸੌ ; . ਪਾਪ ਕਰਾਹੀਂ 1 ਕਪਿ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਵਿਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਯਾ ਮੇਂ ਸੁ। ਕਹੇ ਝੂਠ ਜੋ ਬਾਤ ਸੁ ਮਾਰੇ ਲਾਖੋਂ ਪੱਲੂ ॥ ੧੮੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਭਾ ਮਾਂਹਿ ਥਿਤ ਹੋਇ ਜੋ ਕਹੇ ਨ ਸਾਚੀ ਬਾਤ ॥ ਦੂਰ ਤਜੋ ਉਸ ਨਜਾਂਇ ਕੋ ਸਾਚ ਕਹੋਂ ਭੁਹਿ ਭਾਰੁ॥(੧oll ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਏਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਨਾ ਝਗੜਾ ਸੁਨਾਓ। ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਵਿਸਾਸ ਕਰਾਯਾ ਜੋ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੇ ਤਦ ਉਸ ਇੱਲੇ ਨੇ ਇਕੋ ਝੱਟ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਅਰ ਮਾਰ ਕੇ , ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂਦੋਹਰਾ॥ ਛੂਦ ਪਤਿ ਕੋ ਪਾਇਕੇ ਜੋ ਲੂੰਡਤ ਹੈ ਨਯਾਇ ॥ ਸਸਕ ਚਕ ਵਤ ਨਾਸ ਨਿਜ ਸੋ ਪਾਵਤ ਹੈ ਭਾਇ ॥ . ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਛੂਦ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਨਾ ਕੇ ਸਸਕ ਅਤੇ ਪਿੰਜਲ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ।ਇਸ ਬਾਤ Original wu: Punjabi Sahit Academy Digiized by: Panjab Digital Library