ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/191

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤੀਜਾ ਕੁ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਰਖ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਚੰਡਾਲ ਕਾਂ ਸਮ ਸਪਰਸ ਹੈ ਲਾਲ॥ ਤਥਾ ਉਠ ਖਰ ਕੇ ਲਖੋ ਮਤ ਸਪਰਸ ਕਰਬਾਲ॥ ੧॥ ' ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਨਕੇ ਕੋਧ ਨਾਲ ਬਾਹਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂ ਜੋ ਬਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ? ਓਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬਾਹਮਨ ! ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਨੀ ਇਛਿਆ ਪੂਰਬਕ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਦ ਬਾਹਮਨ ਕੁਝਕ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤਦ ਦੂਸਰਾ ਠੱਗ ਸਾਂਨੇ ਆਕੇ ਖੋਲਿਆ ਰੇ ਮਨ !ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਸੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬੀ ਹੈ ਤਦ ਬੀ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਚਕਨਾ ਯੋਗ ਨਹ ॥ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਮੂਏ ਪਸੂ ਅਰ ਮਨੁਜ ਕੋ ਜੋ ਸਪਰਸ ਕਰਨਾਥ ॥ . . ਪੰਚਗਵਯ ਮੇਂ ਸੁਧ ਹੈ ਵਾ ਚਾਂਦਾਯਨ ਸਬ ॥੧੧੮11 ਤਦ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਕੋਧ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਆ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਕਰੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਓਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬਾਹਮਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲਕੇ ਆਖ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੋਧ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਛਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਰ ਫੇਰ ਜਦ ਬਹਮਨ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਤੀਸਰਾ ਠਗ ਹੋਰ ਭੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਨੇ ਆਕੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਹਮਨ ! ਏਹ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਹ ॥ ਕਿਹਾ ਹੈ॥ ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਵਾ ਜਾਨ ਕਰ ਖ਼ਰ ਜੋਉ ਛੁਹਾਤ ॥ ਬਸ ਕੂਨ ਸੇ ਲਾਵੇ ਜਬੀ ਤਬੀ ਸੁੱਧ ਹੁਇ ਜਾਤ॥੧੧੬॥ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛਡ ਦੇਹੁ ਤਦ ਉਸ ਬਾਹਮਨ ਨੇ ਉਸ ਬਕਰੇ ਨੂੰ ਅਪਵਿਤ ਪਸੁ ਜਾਨਕੇ ਛਡ ਦਿਤਾ ਅਰ ਆਪ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਆ॥ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂਦੋਹਰਾ॥ ਬਹੁ ਬੁਧੀ ਕਰ ਯੁਕਤ ਜੇ ਗਯਾਨਵਾਨ ਬਲਵੰਤ ॥ ਯਥਾ ਛਾਗਸੇ ਦਿਜ ਠਗਯੋ ਓਮ ਲੋਗਨ ਠਾਗੰਤ ॥ ਅਥਵਾ ਏਹ ਬਾਤ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈਦੋਹਰਾ 11 ਨਾਰਿ ਰੁਦਨ ਵਿਛਕ ਕਥਨ ਧੂਰਤ ਜਨ ਕੇ ਬੋਲ॥ 4) ਨੇ | ਵੈ ॥: : : : Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library