ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/213

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤੀਜਾ ਭੰਡੁ . .. ੧੦੫ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਏਹ ਕੰਨੜਾਂ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਇਸਚੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾਥ ਇਸ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਏਹੋ ਕਰੈ ॥ ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਾਹਨ ਕੀ ਵੇਦ ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਆਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਰਿਖੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਯਾ ਹੈ ਰਿਖੀ ਬੋਲੇ ਏਹ ਮੇਰੀ ਕੰਨੜਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਏਹ ਤੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੜਾਹ ਲੈ॥ ਐਉਂ ਆਖਕੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕੰਨੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਸੂਰਜ ਹੱਛਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਲੜਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਿਤਾਂ ਏਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਲਾਉਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਓ I ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਯਾ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੁਲ ਨੇ ਮੇਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਕੰਨੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਨੜਾ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਲੜਕੀ ਝੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ॥ ਮਨਿ ਨੇ ਮੇਘ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕ ਹੈ ਓਹ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਯੂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਡਾਯਾ ਮੈ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੁਨਿ ਨੇ ਵਾਯ ਯਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਏਹ ਪਵਨ ਤੇਰੇ ਬਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ॥ ਲੜਕੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਚਪਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਓ॥ ਤਾਂ ਮੁਨਿ ਨੇ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਵਨ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥ ਤਦ ਮੁਨਿ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਓਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਏਹ ਬੜਾ ਕਠਨ ਅਰ ਨਿਹਚਲ ਹੈ ॥ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਵੋ ਮੁਨਿ ਨੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿਆ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬੀ ਅਧਿਕ ਹੈ?ਓਹ ਬੇਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਚੂਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਭੁਡ ਬਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਿ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 4) ਨੇ 11 ss # # : ਹੈ : Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library