ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/24

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
੧੬
ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ

ਦੋਹਰਾ॥ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿ ਨਿਪ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਾਤ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀ ਨਿਜ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾਤ |੩੫|| ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਭੀ ਹੈ:- ਫਰਮਾ:Xxx -larger

ਯਦਪਿ ਵਿੱਦਯਾ ਹੀਨ ਹੈ ਪੁਨ ਕੁਰੂਪ ਕੁਲ ਹੀਨ । ਨਿਕਟ ਰਹੇ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਜੋਊ ਤਾਂਕੇ ਹੋਤ ਅਧੀਨ। ਤਾਂਕੇ ਹੋਤ ਅਧੀਨ ਤਥਾ ਪ੍ਰਮਦਾ ਕੋ ਜਾਨੋ । ਅਵਰ ਲਤਾ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਯਹੀ ਉਰ ਭੀਤਰ ਆਨੋ । ਕਹਿ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਵਿਚਾਰ ਲਤਾ ਨ੍ਰਿਪ ਨਾਰੀ ਤਦਪਿ। ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਤਿਹ ਭਜੇ ਕਰੋ ਲਾਖੋਂ ਬਿਧਿ ਯਦਪਿ ॥੩੬ ॥ ਪੁਨਾ

ਦੋਹਰਾ ॥ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਖ ਕਾਰਕ ਨਿਪਤਿ ਜੋ ਨਿਤ ਚੀਨਤ ਦ੍ਰੱਬ।

ਸੋ ਸੇਵਕ ਨ੍ਰਿਪ ਨਿਠੁਰ ਕੋ ਬਸੀ ਕਰਤ ਹੈ ਝੱਬ॥ ੩੭॥ ਸਿਲਪੀ ਵਿੱਦਯਾਵੰਤ ਜੋ ਸੇਵਾ , ਜਾਨਨਹਾਰ । ਬਡ ਅਭਿਲਾਖੀ ਪੁਰਖ ਕਾ ਭੂਪਤਿ ਹੀ ਆਧਾਰ ॥੩੮॥ ਜੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਸੇਵਤ ਨਹਿ । ਤੇ ਨਰ ਮਰਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਹੀਂ ਭੀਖ ਮਾਂਗ ਕਰ ਖਾਂਹਿ॥੩੬॥ ਜੇ ਨਰ ਐਸੇ ਭਾਖਤੇ ਦੁਰਾਰਾਧਯ ਹੈ ਭੂਪ । ਤੇ ਨਿਜ ਆਲਸ ਮੂਢਤਾ ਭੂਲ ਜਨਾਵਤ ਗੂਪ॥੪॥ ਸਰਪ ਵਯਾਘ੍ਰ ਗਜ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਰਤ ਅਧੀਨ ਉਪਾਇ । ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਕਯਾ ਵਸਤੁ ਹੈ ਬੁਧਿਮਾਨ ਕੋ ਭਾਇ ॥੪੧॥ ਰਾਜਾ ਹੀਕੇ ਆਸਰੇ ਗੁਨਿ ਜਨ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਮਲਯਾਗਿਰਿ ਕੋ ਛਾਡਕੇ ਨਹਿ ਚੰਦਨ ਕੀ ਖਾਨ ॥੪੨॥ ਰਾਜਨ ਕੇ ਪਰਿਤੋਖ ਤੇਂ ਅਸ੍ਵ ਛਤ੍ਰ ਗਜ ਆਦਿ । ਮਿਲਤ ਨਰਨ ਕੋ ਸਰਬਦਾ ਐਸੀ ਹੈ ਮ੍ਰਜਾਦਿ ॥ ੩ ॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਕਰਟਕ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ੍ਵਾਮੀ ਪਿੰਗਲਕ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਭਯ ਦੇ ਸਬਬ

  • ਵਜੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ॥t