ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/28

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


ਪੰਚਾਤੰਤ੍ਰ

ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਏਹ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਯਰੰਤੂ ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਦੋਹਰਾ॥ ਬੁਧਿ ਜਨ ਕੋ ਇਮ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਜਨ ਜੈਸਾ ਹੋਇ॥

ਤੈਸਾ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀਏ ਧਸ ਨਿਜ ਵਸ ਕਰੇ ਸੁਲੋਇ॥੪॥
 ਦਾਸਨ ਕੋ ਇਮ ਚਾਹੀਏ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਿ ਅਨੁਕੂਲ॥

ਰਾਖਸ ਭੀ ਯਾ ਕਰਮ ਤੇਂ ਕਬੀ ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ॥॥
ਚੌਪਈ॥ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਕੋਪ ਨਿ੍ਪ ਦੇਖ|ਪ੍ਰਿਯ ਸੋਂ ਹੇਤ ਸਤ੍ਰਮੇਂਦੇਖ॥
ਦਾਨ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਿ੍ਪ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰ ਬਿਨ ਨਿ੍ਪ ਵਸ ਕਰੇ॥੭੬॥
ਕਰਟਕ ਬੋਲਿਆ-ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਤ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਕਲਯਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਯਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰ। ਦਮਨਕ ਭੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਕ ਵਲ ਤੁਰਪਿਆ॥ ਐਦੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਮਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਪਿੰਗਲਕ ਡੇਉਢੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ!! ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਦਮਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਲੈ ਆਓ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ॥ ਡੇਉਢੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਅਾਪ ਦੀ ਆਗਯਾ॥ ਦਮਨਕ ਬੀ ਆ ਕੇ ਪਿੰਗਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲੈਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਗਯਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਿੰਗਲਕ ਨੇ ਭੀ ਵਜ੍ਰ ਸਾਰਖੇ ਨਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਧਰਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿਸਲਈ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਂ?
ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਹੇ ਪ੍ਭੋ! ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਬੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੳੂਂ ਤੂੰ ਜੋ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨੀਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈ॥ ਯਥਾ:-
ਕਰਨ ਖਾਜ ਅਰ ਰਦਨ ਮਲ ਦੂਰ ਕਰਾਵਨ ਹੇਤ।
ਦੋਹਰਾ|| ਜੋ ਤਿ੍ਣ ਸੇ ਨਿ੍ਪ ਕਾਮ ਹੈ ਚੇਤਨ ਕਿਉਂ ਤਜ ਦੇਤ॥
ਇਸਲਈ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ! ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਪਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਪਦਾ ਵਿਖੇ ਭੀ ਆਪਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ
Original rub: Punjabi Sahit Academy Diganized by: Panjab Digital Library