ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/31

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ


           ਪਹਿਲਾ ਤੰਤਰ
  ਅਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਆਪਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਦਕ ਜਾਨਕੇ ਵਿਸਾਰ 

ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਏਹ ਥੀ ਅਜੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ * ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਬਲਕਿ ਗੁਣਾਂ ਵਲ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈ॥ ਯਥਾ| ਕਬਿੱਤ ॥ ਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੇਮ ਭਯੋ ਗਾਇ ਰੋਮ ' ਤੇ ਭਯੋ ਦੂਰਬਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰ ॥ ਕੀਚ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਲ ਔ ਚਾਂਦ ਭਯੋ ਬਾਰਿਧ ਮੇਂ ਗੋਬਰ ਤੇ ਨੀਲ ਕੰਜ ਜਾਨ ਲੇ ਜਾਨਵਰ ॥ ਲਕੜੀ ਤੇ ਆਗ ਮਣਿ ਭਈ ਸੇਸਨਾਗ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭਯੋ ਰੋਚਨ ਧਿਆਨ ਧਰ । ਨਿਜ ਗੁਣ ਹੂੰ ਤੇ ਗੁਣੀ ਹੋਤ ਹੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਗ ਜਨਮ ਮੈਂ ਕੋਊ ਨਹਿ ਹੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰ ॥ ੧੦੩ ॥ ਦੋਹਰਾ { ਮੁਖਕ ਅਪਕਾਰੀ ਸਮਝ ਘਰ ਉਪਜੇ ਹਨ ਦੇਤ । ਦੁਧ ਦੇਇਰ ਪਾਲਤੇ ਮਰ ਸਾਰੀ ਦੁਖ ਹੇਤ ॥੧੦੪ ॥ ਆਕਨਸਾ ਏਡ ਜਿਮ ਦਾਰੁ ਕਰਮ ਨਹਿ ਦੇਤ ॥ ਤਥਾ ਮੂੜ ਨਰ ਜਾਏ ਤਾਂਭੇ ਹੋ ਸੁਚੇਤ ॥ ੧੦੫॥ ਨਿਰਬਲ ਹਿਤਕਾਰੀ ਰਜੋ, ਤਜੋ ਸਭ ਬਲਵਾਨ । ਸਬਲਦਾਸਲਖਮੋਹਿ ਮਤਯਹਨ॥੧੦੬॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਪਿੰਗਲਕ ਬੋਲਿਆ ਇੱਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈ ॥ ਅਸਮਰਥ ਹੈਂ ਅੱਥਵਾ ਸਮਰਥ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁਤੁ ਹੈਂ,ਇਸਲਈ ਬੇਸ਼ਕ ਜੋਕੁਝ ਆਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਹੁ॥ . ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜੇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ । ਪਿੰਗਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋ ਕਹੁ ॥ ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ॥ ਯਥਾ , ਸੂਲਪ ਕਾਜ ਪ ਕਾ ਜੋਈ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਮਨ ਖਾਂਹਿ । ਰਾ" ਸਭਾ ਬੀਚ ਮਤ ਭਾਖੀਏ ਸੁਰ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਨਾਂਹ।।੧੦੭॥ ਇਸਲਈ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤ ਬਿਖੇ ਸੁਣੋ-ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈ ॥ ਯਥਾ ... ਮੰ ਨਾਮ ਖਦ ਕਾਨ ਸੇ ਚਾਰ ਕਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਖ । ਦੇਹਰਾ ਤਾਂਤੇ ਬੁਧੀਜਨ ਮੰਭ ਕੋ ਖਟ ਕਰਣੇ ਮਤ ਭਾਖ ॥ ੧ot | ਤਦ ਪਿੰਗਲਕ ਦੇ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਵਾਲੇ ਬਘੇਲੇ ਚਿਤੇ Original rub: Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library