ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/81

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਪਹਿਲਾ ਚੰਝ ਦਾਸ ਸਹੇ ਯਦਿ ਧਰਮ ਹਿਤ ਤੌਂ ਸਬ, ਜਾਨੋ ਖਰਬ ੩੦੦} ਇਦ ਮੀਠੇ ਯਦਪਿ ਮਿਲੇ ਮੋਦਕ ਸੇਵਾ ਕੀਨ॥ ਭਦਪਿ ਨਹਿ ਕੁਛ ਕਾਜਵੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਧੀਨ ॥੩੦॥ ਸੰਜੀਵਕ ਬੋਲਿਆ ਆਪ ਕਿਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਹੇ ਮਿਤ ! ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤ੍ਰ ( ਸਲਾਹ) ਦਾ ਭੇਦ ( ਦਸਣਾ) ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ { ਮੰਤੁ ਭੇਦ ਨਿਪ ਕਾ ਕਰੇ ਜੋਨ ਵਜੀਰੀ ਪਾਇ ॥ ਪ ਕਾਰਜ ਕਾ ਨਾਸ ਕਰ ਆਪ ਨਰਕ ਮੇਂ ਜਾਇ॥੧੦੨॥ ਜੋ ਮੰਤ੍ਰ ਪ ਮੰਭੁ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤ ਹੈ ਮੀਤ ॥ ਤਿਨੋਂ ਸਸ ਸੇਂ ਨਿਪ ਹਨਾ ਨਾਰਦ ਭਾਖੀ ਨੀਤ ॥ ੩੦੩॥ . ਪਰ ਤਦ ਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜਾ ਪਾਸ ਆਯਾ ਹੈਂ ॥ ਕਿਹਾ ਹੈ• ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੋ ਜਾਂਕੇ ਵਿਸਾਸ ਮੇਂ ਲਹੇ ਮਿਤ ਜਗ ਤਾਰ ॥ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰੜਾ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹੋਤ ਮਨੂੰ ਕਹ ਬਾਂਤ॥੩੦੪॥ | ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਹ ਪਿੰਗਲਕ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਕਉੜਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜੋ ਕਲ ਸੰਜੀਵਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਆਪਨੇ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ! ਇਹ ਬਾਤ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਿਤੁ ਦੋਹ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਹਮ ਘਾਤ ਕਰ ਮੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਬਚਿੱਤ ਕਰਾਇ॥ ਮਿਤ ਦੋਹ ਕਰ ਸੁੱਧ ਨਹਿ ਕੀਨੇ ਕੋਟ ਉਪਾਇ ॥੩੦੫॥ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਧ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨੀਚ ! ਓਹ ਸੰਜੀਵਕ ਪਾਸ ਖੋਰਾ ਅਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰ ਸਾਡਾ ਭਾਵਕ ਵੈਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਛਡੀਏ ॥ ਬਲਕਿ ਸਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਅਤੇ ਦੋਡ ਕੌਰਕੇ ਜਿਸਤਰਾਂ ਹੋਸਕੇ ਸਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ॥ ਬਨੇ ਨ ਔਰ ਉਪਾਇ ਤੋਂ ਨਿਜ ਕੰਨੜਾ ਭੀ ਦੇਹੁ ॥ (r * * * * * * : ਜੈਨ ਹੈ . Punjabi Sahit Academy Digiteedoy: Panjab Digital Library