ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/82

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

8 ਵੈਰੀ ਮਾਰੋ ਪਾਪ ਨਹਿ ਰਾਜਨੀਤਿ ਹੈ ਏਹੁ ।!੩੦੬॥ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਨ ਦੇਖਤੇ ਛ ਜਬ ਸਮੁਹਾਤ ॥ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਪsਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਦਮਨ ਕਿਯ ਘਾਤ ॥ ੩੦੭॥ ਇਸਲਈ ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ! ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਅਭਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਯਾ ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਘਾਭ ( ਵਿਸਾਹਘਾਤ } ਦਾ ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰ 11 ਸੰਜੀਵਕ ਉਸਦੇ ਵਜ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਬੇਸੁਧ ਹੋਗਿਆ ਫੇਰ ਹੋਸ਼ ਵਿਖੇ ਆ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਏਹ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ॥ ਨੀਚ ਸੰਗ ਅਬਲਾ ਕਰਤ ਨਿਪਤਿ ਬਿਖੈ ਹਿਤ ਨਾਂਹਿ ॥ ਕ੍ਰਿਪਨ ਪੁਰਖ ਪੈ ਰਹਿਤ ਧਨਗਰ ਪੈ ਮੇਘਵਸਾਓ੩੦੮। ਮੰਦ ਬੁਧਿ ਜੋ ਇਮ ਲਖੋ ਮੈਂਨੂੰ ਨਿਪ ਹਿਤਕਾਰ ॥ ਸਿੰਗ ਪੂਛ ਬਿਨ ਜਾਨੀਏ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿਰਧਾਰ॥ ੩੦੯॥ ਬਨ ਮੇਂ ਬਸ ਭਛਿਆ ਕਦੇ ਭਾਰ ਉਠਾਵੇ ਸਟ॥ ਗ ਰਹੇ ਤਨ ਮੇਂ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਜਾਨ ਨਿਸਟ !!੩੧੮ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅਜੋਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥ ਕਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਜਿਨਕਾ ਧਨ ਬਲ ਅਪ ਸਮ ਦੇਖੇ ਪੁਰਖ ਬਿਚਾਰ || ਮੇਢੀ ਔਰ ਬਿਵਾਹ ਸੁਭ ਅਧਿਕ ਹੀਨ ਮੇਂ ਖੁਆਰ 11੩੧੩॥ ਤਥਾ ਚੌਪਈ ॥ ਮਿਚ ਗ ਕਰਤ ਮ੍ਰਿਗ ਸੰਗ ਸਦੀਵ ॥ ਗੋ ਸੇ ਗੋ ਹਥ ਸੇ ਹਯ ਜੀਵ | ਸਠ ਮੁਰਖ ਪੰਡਤ ਰਨਵਾਨ ਸਮ ਮੇਂ ਸਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਜਾਨ॥੩੧੪ li ਹੁਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ' ਬਾਹਾਂ ਸੋ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਨਦਾ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੌਪਈ | ਹੇਤੁ ਰਾਖ ਜੋ ਕਰਹੈ ਦੋਖ ਦੇਤ ਨਾਸ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੋਖ ॥ਜੋ ਬਿਨ ਕਾਜ ਧਰਤ ਉਰ ਝੋਧ | ਤਾਂ ਕੋ ਨਰ ਕਿਮ ਕਰੇ ਬੋਧ ॥੩੧੩ ॥ ਵਾਹ ਕੜਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ , ਕਬੂਤ ॥ ਪਰਮ ਪ੍ਰਬੀਨ ਪਰ ਕਾਜ ਮਾਂਹ ਲੀਨ ਸੇਵਾ ਪਰਮ ਕੋ ਚੀਨ ਵੋਹ ਹੀਨ ਜੋ ਬਖਾਨਏ ਨਿਪਨ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰ ਮਨ ਧਰੇ ਤਾਪ ਸਬਹੀ ਕੋ ਹਰੇ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਜਾਨਏ | ਐਮੇਂ ਜਨ ੫ ਸੇਵ ਕਰੇ ਤਜ ਅਹੰਮੇਵ ਭਉ ਨਾਂ ਕਿ ਭਵ ਭੂਪਤਿ ਕੋ Original : Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library