ਪੰਨਾ:ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਾਂ ਬੰਗਲਾ - ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ.pdf/6

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

An Anthology of Punjabi Folk Songs
Gidhe Dian Bolian


Bolian Da Paawaan Bangla
Compiled & edited by
Sukhdev Madpuri

  1. 2 st. 9, Smadhi Road

Khanna Distt. Ludhiana - 141401
Phone 01628-224704, 9463034472

2009
Published by Lokgeet Parkashan
S.C.O. 26-27, Sector 34 A, Chandigarh-160022
India
Ph.0172-5077427, 5077428
Punjabi Bhawan Ludhiana, 98154-71219
Type Setting & Design PCIS
Printed & bound at Unistar Books (Printing Unit)
11-A, Industrial Area, Phase-2, Chandigarh (India)
98154-71219

© 2009, Author

Produced and Bound in India

All rights reserved

This book is sold subject to the condition that it shall not by way of trade or otherwise be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior written consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a recital system, or transmitted form or b: any means(electronic, mechanical photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the above-mentioned publisher of this book.