ਪੰਨਾ:ਮਸੀਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਜਾਤ੍ਰਾ.pdf/236

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
234

________________

३३४ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਉਦਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਓਹ ਬਚਨ ਦੀ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਖ਼ਰ ਪਾਰਾ ਹੋਆ ਨਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਪਾਪੀ ਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਥੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ' ਤੇ ਜਾਂ ਰਿੱਛ ਟੁਰਗੇ ਪੱਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਬੋਲਿਆ ॥ ਹ ਵਾਹ ਧਰਮਦਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੋਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਚ ਗੱਲ ਬੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜ ਕਰਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਣ ਕਰਨਵਾਲਾਪਿਤਲ ਅਤੇ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨਣਾਡੇ ਫੌਣੇ ਖਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੰਕੁਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅੰਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ . . .