ਪੰਨਾ:ਮਸੀਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਜਾਤ੍ਰਾ.pdf/84

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
82

________________

ਹਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ ਵਰਗਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਵਾਉ ਚੁਭਦਾ ਹੈ । ਮਸੀਹੀ ਬਲਿਆ ਭੁਲਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਬਿੰਮੇਨੂੰ ਪੂਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛਹਿਮਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਰੋ ਮੇਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਮੈਂਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਦਾ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹਘਾ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾਗ 11, ਤਾਂ ਭੇਤ ਖੋਲਨਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਲਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖੇ, ਜੋ ਅੰਤਕਾਲ ਤੋੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂ ਰੇਲਾਨਹੇਟੇ, ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੜੇ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਖੇਲੁਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਂ ਚੌਕਸ ਅੱਡੇ ਜਮੀਰ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੱਜੇ ਜੇਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੱਨੁਖਦਾ ਨਾਸ਼ . Digitised b Dania Digital cam era.daniabdiailihan