ਪੰਨਾ:ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ.pdf/47

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
(੪੬)

ਕਿਉਂ ਕਰ ਜੀਏਂਗੇ ਹਾਤਮ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਮ ਕੁਛ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਈਸ਼੍ਵਰ ਸਭ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੁਹ ਕਿਸੀ ਢਬ ਸੇ ਤੁਮਕੋ ਅਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਵੁਹ ਗੀਦੜ ਸਾਮਨੇ ਸੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋਂ ਆਜ ਸੇ ਖਾਨਾ ਪੀਨਾ ਇਨ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੂਆ ਹਮ ਜਬਤਕ ਜੀਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਤਬ ਤਕ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚੋਗਾ ਲਾ ਕਰ ਇਨ੍ਹੇਂ ਖਿਲਵਾਏਂਗੇ ਯਿਹ ਬਾਤ ਸੁਣਕਰ ਹਾਤਮਵਹਾਂ ਸੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਾ ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਗੀਦੜੀ ਨੇ ਗੀਦੜੀ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯਿਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਤਮ ਦਸ਼ਤਹਵੈਦਾ ਕੋ ਇਕੇਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਤੂ ਉਸ ਕਾ ਸਾਥ ਨ ਦੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਵੁਹ ਦੌੜਾ ਔਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਹੇ ਹਾਤਮ ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦਸ਼ਤਹਵੈਦਾ ਕੋ ਚਲੂੰਗਾ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਹੇ ਪਸ਼ੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਏਕ ਉਪਕਾਰ ਸੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਦੂਸਰਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂਕਰ ਲੂੰ ਅਪਨੇ ਲੀਏ ਤੁਝੇ ਤੇਰੇ ਘਰਸੇ ਬਾਹਰ ਲੇ ਜਾਊਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਛੋਡ ਯਿਹ ਮੁਝ ਸੇ ਕਬੀ ਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਥ ਦੇਨੇ ਪਰ ਹੀ ਮਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਯਹੀਂ ਬਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਸੀਧਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਦੇ ਉਸਨੇਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਪਹੁੰਚਨੇ ਕਾ ਹੈ ਉਸ ਮੇਂ ਬਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਪਹੁਚਨੇ ਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਮੇਂ ਇਤਨਾ ਖਟਕਾ ਹੈ ਨਨੀਂ ਮੈਂ ਇਸਲੀਏ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਆਗੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ੀਘ੍ਰ