ਪੰਨਾ:ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ - ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੈਂਕ.pdf/148

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਹਵਾਲੇ
ਕਾਂਡ 1.

1. ਮੈਲਵਿਲ ਜੇ. ਹਿਰਸਕੋਵਿਤਸ (1954), ਸ306.
2. ਐਡਵਰਡ ਬੀ. ਟਾਇਲਰ (1924), ਸ. 1.
3. ਮੈਲਵਿਲ ਜੇ. ਹਿਰਸਕੋਵਿਤਸ (1969), (ੳ) ਸ. 305, (ਅ) ਸ. 313
4. ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅਮੈਰਿਕਾਨਾ, ਸੈਂਚੀ ਅੱਠਵੀਂ, ਸ. 315.
5. ਕਰੋਬਰ ਅਤੇ ਕਲੱਕਹੌਨ (1952), ਸ. 181.
6. ਜੀ. ਓਸੀਪੋਵ (1869), ਸ. 87,88.
7. ਰੀਸ ਮੈਕਗੀ (1977), ਸ. 75.
8. ਉਹ ਸ. 75.
9. ਕਰੋਬਰ ਅਤੇ ਕਲੱਕਹੌਨ (1952), ਸ. 181.

ਕਾਂਡ 2.
1. ਜਾਹਨ ਜੇ. ਹਾਨਿਗਮਨ (1963), ਸ. 315.
2. ਰਾਲਫ਼ ਬਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ (1977), ਸ. 30.
3. ਰੀਸ ਮੈਕਗੀ (1977), ਸ. 75. 4. ਸਨਰ (1906).
4. ਸਮਨਰ (1906).

ਕਾਂਡ 4.

1. ਜੀ. ਪੀ. ਮਰਡਾਕ, ਦ’ ਕਾਮਨ ਡੀਨਾਮੀਨੇਟਰ ਆਫ਼ ਕਲਚਰ, ਹਵਾਲਾ ਆਗਬਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਕਾਫ਼ (1964), ਸ. 4.

146