ਪੰਨਾ:ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ - ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੈਂਕ.pdf/150

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
Glossary

ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੀ ---- mode of production
ਉਪ-ਸਭਿਆਚਾਰ ---- Sub-culture
ਉਪਯੋਗਤਾ ---- utility
ਅਰਥ-ਵਸਤੂ ---- meaning content
ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾਵਾਂ ---- performing arts
ਅਨੁਕੂਲਣ ---- adjustment
ਆਤਮਪਰਕ ---- subjective
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ---- conditioned reflex
ਅਮਲ ---- process
ਆਦਰਸ਼ਕ ---- ideal
ਅੰਸ਼ ---- trait
ਅੰਸ਼-ਜੁੱਟ ---- trait-complex
ਅੰਸ਼-ਜੁੱਟ-ਸਮੂਹ ---- configuration
ਅੰਸ਼-ਪਸਾਰ ---- diffusion
ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ---- interaction
ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ---- inter-relation
ਅੰਤਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ---- mutually determined
ਇਕਜੁੱਟ ---- organic

ਇਕਾਈ ---- unit
ਸਭਿਆਚਾਰ ---- culture
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ---- cultural environment
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤ ---- cultural element
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਪੇਖਤਾ ---- cultural relativism
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ---- cultural contact
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤ ---- culture object
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਲਕਾ ---- culture area
ਸਭਿਆਚਾਰੀਕਰਨ ---- acculturation
ਸਾਪੇਖਕ ---- relative
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ---- identity
ਸੰਸਥਾ ---- institution
ਸਦਾਚਾਰ ---- mores
ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ---- terminology

148