ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/112

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

i 1 ੧੪ ਈਅਮਲਜਾਨਕੇਪੀਦੇਹਨ।ਸਨਬੰਧੀਇਸਮੇਂ ਪਰਮਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਕਰਤਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀਆਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਇਸਨੂੰਛੇਤੀ ਸਮੇ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੁਖਾਂਭੋਛੁਡਾਉ। ਹੇ ਨੇਰੇਕਾਂ - ਇਸਦੀਨਰਮਦੁਖੀਲਰਾਬੀਪੁਰ ਦੁਕਗਹੁਣ , ਇਹਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲਰਜਕੇਭੋਗਚੁਕਾਹੈ। * | ' ਦੀਬੇਧੂਪਤਤਪਾਨ ਇਸਨਏਸਪਰਡਨਰਕਬੀਬਖਸ਼ ਇਸਵੇਲੇਤੈਰੀਪਰਮਪਾਦ ਸਰੂਪਮੋਡਹੈ,ਜੋਬਖਸ਼ ਇਤਆਦਿਕਰਥਨਾ ਕੁ ਰਹੇ ਹਨਹਾਇ। ਏਹ ਓਹ ਮਾਪੇਹਨ ਜੇਤਰਸਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਰਕਇਹ ਲਲਲੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇਜੇਮਜ਼ ਦੀਆਧਾਈਵੇਡਣ ਪੂਰਹਜਾਰ ਰੁਪਗ 4 ਅਜਊਸੇ ਯੁਖੀਧੇਲਈਦਾਗੂੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ) ਜਿਸ ਪੁੜਦੇਕੇਨਤੇਹੋਏ ਤੇਰੇਤ ਦੀਮਛੀਉਦੀ ਸੀ, ਅਜਉਥੇਦਾਰਨਾ ਚੇਤਰਹੀਹੇ,ਇਹਉਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇਦੇ ਕਿਸੇਦੀਤਾਕੜਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈਓਇਤਾਂ ਆਖਜਾਏ,ਪਰਅਉਹੋ | ਮੂੰਹਪਾਨਕਕੇਹਦੀਹੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਮਰਜਾਏ।ਕਾਮ, ਚੌਣਕੀਰਾਬ ਹਾਇ ਇਸਰਬਦੀਬੇ ਗਰਕ) ਇਸ ਸ਼ਰਾਬੰਦੀ ਇਹਦਆਜਿਹੀਦਰਦ ਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾਚਿਤ ਲਿਖਆਨਹੀਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ . ਪਾਠਦੇ ਲਾਭਹਲੇਖਦਾਆਤਜਰੁਰੀਹੈ। ਜਿਹੜਾਸਰੀਰ ਪਲਕੇ ਤੋਂਮੋਟਾਹੋਗਿਆ s this Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org