ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/120

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

੧੧੨ ਸਮੋਂਜਦੇਬਦਲੇ ਰਸਾਲਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾਈਰਖਕਰਨ ਦੇਬਦਲੇ ਨਸ਼ਨਰਹੇਹਕਈਅਖਬਾਝੀ ਬੈਲ- , ਵਿਚ ਹਥਉਗਣੇ ਪਏ, ਕਈਬੇਵਸੜੇਗੀਬਤੀਮੀਅਰ ਦਿਲਹੁਪਿਆ। ਕਈਕੇਤੇਫੈਲਜ਼ਨ ਦਾਊਂ ਨਅਪਨੀ ਗਰਦਨਤੇਚੁਕਨਾ ਪਿਆ ਅਦਾਰੇਦਸੂਹੇ - ਗਦਾ ਰੰਡੇਪੇ ਵਿਚ ਦਾਹੁਦਾਤੇ ਬੇਓੜਕਬਾਲੀ ਦੇਸੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਤਪਤਾਦੀਛਾਂਹਟਾਕੇਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀਪੇਸਾੜਨ ਪਿਆ। ਕੁਝਕਾਲ ਇਸਪਾਪਦੇ ਸਮੁੰਬਗੋਡੇਲਾਉਦੁਆਬੀਆiਫੇਰ ਬੁਢਾਪੇਨੂੰ ਆਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆਏਸਕੇਮਝੌਬੀਹਥਪੈਰਜਵਾਬਦੇਲੇ) ਇਸੇਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਣਇਕਦੇਨਪੁਲਸਦੇਹਥੇਚਏ-ਰਾਤਨੂੰਹਾਲ - ਵਿਚ ਆਪਦੀਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪੁਰਬੇਚਾਰਕਰਨਲਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਖੀਅਰੇ ਫਿਰਨਲ,ਅਰ ਸ਼ਰਮਨੂੰ ਉਹਗੇੜੇ ਮੁਕੇਦੋਸਮੁੰਵੇਚਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇਤ ਮੰਗਣਗੇ। ਅੰਤਨੂੰ ਇਹਕੀਤਪਕੇਸੀਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਥਪਕੇਜੇਦਾਰੋਮਦੇਅਰ ਬੂਹਾ ਖੁਲਕੇ ਕਲਰੇ ਪਹਰੇਦਾਰ ਤੋਦੇ ਡੇਰਹ ਗਏ।ਸਪੇਰੋਲਤੇ ਦਿਲੀ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਅਗੇਵਹੁਟੀਤੇਬਾਲ ਬਚੇਪੂਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾਵਿਚ ਸਨਮੁੱਡੇ ਛਾਬਡੀਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਹੁਟੀਲੇ- + ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਭਾਡੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ।ਆਪਦੇ ਪਾਪਾਂਦੀਘਾਡੇਟਬਰ ਦੀਦੁਰਦਸ਼ਤੇਵਰੇਟਾਂਦੇਡਰ ਦੇਮਾਰੇਅਫੀਮਖਾਕੇਪਾਰਬੋਲੇ। ' ਦੇਜੂਆਧਾੜਾਂਚੋਰੀਆਹਤWਆਤਮਘਾਤ,ਏਹਸ਼ਰਾਬਤੇਰੀਕ੍ਰਿਆਪਤ ਦਿਨਅਰ ਰਾਤ । Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org