ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/123

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

11 ਬਦਨਦੁਰ ਦੇਨਕਹੁਤ ਹਿਦੁਰਦਸ਼ਾਕਰਾਲ; ਕਮੈਨਉਣੈਹਿਮਦਪਏ ਬੈਸ਼ਕ ਬਾਮਕਲਾਲ) ਮਦਪਅਸੜਤਕਹਅਖਰੜਨਾ; ਬਿਨ ਭੇਟਗੁਰਦੇਵਕੀ ਸੁਖਬੈਰਾਗ ਮਧ5 ਤੇਨਗਿਲਾਸਕੋਗਦ ਗਦ ਬੇਹੋ ਘਟਮਦਨਦਗਪਾਸਕਲਜਹਾਮੋਂਡਮਦ ਗੋਤ ਭਾਰੇ ਭਲਕੇਭਾਰਤਿਹ, ਭਾਟੀਨੀਅਰ ਸੁਮੌਤ, ਅਹਦ ਮਹਾਂਬਰਸ਼ਾ ਦੇ ਬਧਾ ਅਦਭੰਡ ਕੈਲਕਮਤਹਮਕ ਸ ਰਤਕਰਾਉ, (® ਭਖੀਸਰਬਅਘੋਰਮਚ ਡੇੜਨਵਸਤਮਿਲਾਉ । ਅਦਈਬਰਮਗਜੀਕ ਹੈ ਬਿਬਨੀਰਾਗ, . ਦੇਭੀ ਯੋਗਨਕੀਸਦਾ ਏਸਬੇਨਲਿਵਨਹੀਲਗ ਸਚਹਮਰੇਮਤਮੈ ਲਿਖ ਸੀਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡਾਕੇਭਾਵਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਹੈ ਕਵਰੀਤ ਬੰਗ ! |9)ਬਦਲਵਾਉਦੋਬੁਰਾ ਦਿਨਕੈਹਦੇਹਨ,ਆਪਦੀਦੁਰਦਸ਼ਾਭਆਨਕਕਰਾਉਣਵਾਸਤੇ ਤਿ ਫੇਰ ਕਹੂੰਦੇਲਚਾਹੱਸ਼ਰਾਬਪੀਦਨੇ ਟੈਮਤਵਾਲੇਦਾ,ਬਾਮੀਕੌਲਕ ਹੋਦਲਈ ਜੋਕਲਾਲ ਐਦੁਪੀਤੇ) ਜਚਾਬੀਅਸਤਬਸਤਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂਮੰਦੇਅਖ਼ਰਕੀਊਸੁੰਧਕਹੇਗਾ,ਤੈਅBE ਧਨਹੀਉਦਾਖੁਬੇੜੀਅਹਿ ਹੀ ਭੇਟਾਹੈ ਗੁਰਤੇਦੇਵ ਦੀ ਖ਼ਰਾਸ਼ਨਹੀਂ,ਇਕੂਰੀਤਰ ਫੇਰੂ ਵਿਚਸੁਖਚੈਂਪੀਣਵਿਚਹੀਦੇ ਗਲਾਸਪੀਕੇਭਾਰਾਪਾਕ ਖੁਲ੍ਹੇਦਾਬੇਸੁਧਰੇਜਾਦਿਘਨੇੜੇਮੁਖੂਹਤੇਨਦੀਆਸਮੁੰਦੁ ਆਦੇਕਪੀਦੇਸਭਗਪਾਹਨਕਿਉਂਕੇ ਸਰਾਬਦੀਜ਼ਾਤ ਗੋਤ ਤੱਤ ਹੈ। ਕੁਜਗਏ ਮਥੇ ਦੇ ਭਾਗਉਸਦੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ ਨੌਕੀਤੀਤ ਘਬਰਾ - ਬਵਡੇਡੋਵਡੇਖਾਂਕਲੇਸਾਂਦੀਦੇਵਾਲੀ,ਭੂਤਕਰਦਾੜੁਤਸ਼ਰਾਬ)ਜਿਥੋੜੇਸਘਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਉਲਕਮਪਨੂੰਅਸੀਕੀਦੇਖੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਮਥਾਦੇਖਕੇ ਤੁਸੀਟਕਰਮਾਰੇ , ਜੋਕਲਾਭਦੇ ਘਰਾਬਪੀਵੋ, ਏਕਲਾਰਾੜਨੂੰਉਦੇ ਘਰਪੀਏਪੀਕੇ ਘਰੀਫਿਰੇ ਜੋ ਭੁੱਖਅਡੈਮ ਮੋਏਉਹਪੁਰਕੰਕਰਾਜ਼ਚਕੂਵਰਹੈ ) ਸਰਬਤੁਖੀਆਂਉਘੋਰੀਕੇਹਦੇਹਨਯੋਗਦ ਨਹੀਂ ਫਰਦੇਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਬਕੀਹੇ।ਤੇਤੇੜਦਆਵੇਚਦੇਚੀਜ਼ੀਦੇਲਖੋਜੀਉਪਜਦੀ ਹੈ,ਉਥੇਬਦੀ ਤੀਲੋਸ਼ਬਈਰਦੇਸਤੇਥੋਂਜੀਵਨੇ ਠਗਣਵਾਲੀਠਗਈd Gਓਹਥੋਕ ਪਖੰਡੀ ਹਨ| ਜੈਦੀਆਧੁਬਿਨਾਬਰਾਬ ਦੇਨਹੀਲਗਦੀ ਏਨੀਦਾਵਰਦੁਅਗੇ ਕਰਾਂਗੇ}Gਹੋਏਹ ਗਲਮਚ ਕੇਸਾਡੇਮਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀਨੈਲਿਆ ਹੈ ਉਝ ਉਸਦਾ ਭਾਟਸ਼ਰਾਬਨਹੀ ਹੈ, ਦੇ |ਹਕੇਵਲਕਡਾਈਜੀਰੀਤਦਾਏਕਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। Digitized by Panjab Digital Libran www.panjabdigilib.org