ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/135

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਗੁਕਰਗਿਆਨਧਿਆਨਕਰ ਧਾਵੇ ਕਰਣੀਕਸਪਾਈਐ੧੨ ਭਾਵਨਐਮਪੋਚਾਇਤਸੁਆਮਿਓਚੁਆਈਐ ਬਮਨਮਤਵਾਰੋਨਮਰਸਪੀਵੈ ਸਹਜਰੇਗਰਚੜ੍ਹਿਆ ਅਹਿਨਿਸਬਨੀਪ੍ਰੇਮਲਿਵ ਲਾਗੀਸ਼ਬਦਅਨਾਹਗਾਹਿਆਹਾਉ ॥ ਹੌਸਪਿਆਲਾਸਹਜਤਿਸਹਤੀਆਏਜੰਕਉਦੇਕਰੇ ਐਮੇਤਕਾਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮਛੂਛੈ ਭਾਟਧਰੇ। ਰਕੀਸਾਖੀਆਬਾਦੀਪੀਣਤਹੀਰਵਾਦਕੁਇਆ। ਦੋਦਰਸ਼ਨਕਾਤਮਹੋਵੇ ਮੁਕਤਬੈਕੁਨੈ ਕਰੇਕੇਆ) ਤੀਰਤਾਲਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮਨਹਾਰੈ॥ ਕਿੰਹੁਨਾਨਕਸੂਦਭਰਜੇਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੇ । ਭਾਈਸਾਹਬ ਇਸਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਵਾਕ ਗੁਰੁਗੇਸਾਹਬਜੀਣਿਚਬਹੁਤਹਨ,ਜਿਵੇਚਇਸਰਾਬਨੂੰ ਨੇਪਦਾਰਥ ਦਸਦੇ ਹਨ.ਅਰਮਹਾਰਾਜਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚੀਸ਼ਰਾਬ ਅਰਥਾਤਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਲਿਫਲਾਉਣ ਕਰਨਦੀਅਵਿਨਾਰਲਾਓ,ਤੇਸਹਜਯੋਗਕਮਾਓ ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਰੂਪੀਨ, ਤੇਈਵਰ ਦੇ ਧਮਾਨਕਰਨਦੇਧਾਣੇ ਦੇਲਅਰਨੇਜ ਕਾਮਣੀਰੂਪੀ ਸਕਪਾਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰੀਬਣਾਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰਦੇਪ੍ਰੇਮਪੋਚਾਦੇਕੇ,ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਚੁਆਈਏ (੩੭ਹੇਬ ਕੁਰਥਰੀਇਹ ਮਨਬੁਧਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀਰਸ ਹੀ ਪੀਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਤੇਜੱਗਦੇਵੇਖੇਲੀਹੋ ਰਿਹਾਹੈ18)ਦਿਨ ਤਬਨੀਹੈ ਏਕਰਤੇਸਤੇਪੇਦੀ ਲਿਵਲਗ ਰਹੀ ਹੈ,ਕੇਉਕਿਅਤਸ਼ਬਦਨੁਤੇ ਰਕੋਪਕੜਿਆ ਹੈ) ਪੂਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਹਿਜਮੋਗ ਦਾ ਪਲਾਸਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਪੁਰ ਦੇਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋਮਹਾਤਮਾ ਇਸਐਮੇਤਦਾਖਰੀਦਦਾਲਾਹੋਟੋ ਏ ਡੀਜ਼ਬਨਾਲ ਕਦਮਕਰਦਾ ਹੈ।੭) ਇਸਈਕੋਈਪ੍ਰਮਾਣਬੀਹੈਉਡਰ ਹੀ) ਸਤਗੁਰੁ ਦੀਹੈ,ਕਿਉਕਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀਣੀਪੀਦਿਆਂਪ੍ਰਣਹੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਹਾਤਮਾਅਕਲਪੁਰਖਦੇਦਰਵਾਜੇਤੇ ਦਰਦਾਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ ,ਉਹਮੁਕਤ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠਦੀਕੀਹ ਰਖਦਾਹੈ(ਖ਼ਬਾ:ਮੁਕਤ ਪਰੀਬਰਥੀਉ!Kਹਨੂੰ ਉਸਦੀ ਐਫਡੀਵਿਚਰਤੇਹ . ਓਹਨੇਰੇ, ਸਾਰ ਬੈਰਾਗੀਹੈ. ਇਫੇਕੀਬਦੋਮੂੰਹਜ਼ਐਵੇ | ਚ ਨਹਾਰਦਾ ਹੈ (੧9 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇਹਨ ਦੇ ਭਰਥਰ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਜੋਗੀ ਊਹੈ,ਜੋ ਪੂਰਬੇਕਡ ਅਖੰਡ ਸਹਜਗ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਧਾਰਾਵਿਖੇਮਸਤ ਰੈਹਦਾ ਹੈ) ਝੂਠੀ । ਬੱਚਨਹੀ ਰੁਦਾ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org