ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/159

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਅਦਰਾ ਅਦਿਕਅਮਲਸਭੁਹਤੁਹਨ।ਇਹਚਾਰਜ ਕੇ੫੧ ਦਾਹੈ । ਜਦਚਰਚਾ ਕਰਕੈਮਿਸਰਜਿਤੈਆਰਿਆਦ | ਉਸਨੇਛਕੀਤਾ,ਉਛਲਦੇ ਛਲੇਮਸਰ ਦਾਸਿਖਹੋਣਾ,ਪਥਰ ਰੋਨੇਸ਼ਰਾਬਤੇਤੇਗਪੀਣੀ ਇਹਨਹੀਯੋਧਕਰਦੀ ਕਿਸਦਾਬਰਾਬਪੀਓ |ਆਪਨਹੀਜਦਦੇਆਪਦੁਰੇਡੇ ਕਹੋ ਕਹਾਹ ਕੀਜੀਏ। ਇਸਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਿਧਤਾਹੀਉਦਾਸਿਆਂਪੀਦਦੀ ਅਗਿਆਨਕੀਸੇਪਾਪੀਰਾਜਾਦੇ ਇਤਹਾਸਲਿਖਵਾਲੇ ਏਹਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਇਸਨ,ਉਹ ਇਹੋਪਰੇ) ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿਨਹੀ,ਉਹ ਹਾਲ ਲਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵਰਤਿਆਉਸਨੇ ਲਿਖਦਿਤਾਇਸੈਂਡਰਾਂ ਇਹ ਰੇੜਦੀਵਾਰਡਾਹੇ । ਚੇਤੇ ਰਖੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬਭਰ ਹ , ਆਦਿਕਦਾਵਰਣਨਕੀਤਾਹੈ ਸ਼ਾਹਬ ਗੁਰੂਜੀਉਸਤਰੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇਹੇਹਨ,ਜੇਕੁਰ ਮੁਸਵਰਡੁਬਦੇ ਪੁਰਖਦੀਮੂਰਤਖਿਚਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕਚਤੁਸੀਬੀਡੁਬੋਸਉਲਟਤਾਤਪਰਉਦਾਹੈ,ਇਸਦੁਰਦ. ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇਲੇਡੀਸੁਧਰਣਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ - ਅਨਦੇ ਭੇੜ ਕੇਹੇ ਦੇਣ ਆਏਕੁ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰੜੀ ਗੁਰੁਦੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਸ ਹੈ। ਅਪਨੂੰਅ ਦੇ ਉਤਰ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿੜੇ ਅਪਚਵਿੰਡਾਹੈ।ਕੇਦਾਰ ਖੇੜਨ ਵਦੀਆ ਦੇਹਤਾਦੇਸਰੀ . ੨, ਦੇ ਹੋਰ ਉੱੜਕਨ ਗੁਰ ` ਣ ੩੫ਕਰੜੇ ਘੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੌਲਤ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org