ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/38

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਸਾੜ੍ਹਦਾਵਰਣਨ ਵ ਮੰਦਰਾਚਾਰਰਗੇਨਤੰਕਜ਼ਰੀਤ; ਤੜੇਬਹੁਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਨ ਸੁਨਤ » ਉਮਾ ਉਧਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਰੈ,ਚੇਤ ਸਿੰਮੇਤ ਤਕਰੈਅਸੈਸੁਹੋਈ ਭੋਜਨਪਾਨਭੋਗਥਿਖੇ ਸੁਖਦਾਖਦਬਰਦੋਈ | ਪਾਠਕਗੀਤਬਢਾਵਤ ਹੈਸੁਰਆਤਮਮਬੀਚਾਰਜੋਈ ਆਦੇਸੁਰਾਦੁਖਦੂਰਕਰੈ,ਕਵਿਗਪਤੀਲਖਸਾਕਸੋਈ | ਉਪਬੁਧ ਬਿਨਚੇਤਾਵੀਨਅਹੰਕ੍ਰਿਤਜੋ ਮੁਖਛਾਖੇ ਜੋ ਸੀਤਲਿਅਦਲਾਲਜਲਾਲਡਕੋਪਕੇਰਿਅਨੇਕਰਰਾਖੇ ਆਲਸਨੀਦਕਛੂਤਨਅਤ ਬਾਰਹੀਬਰਰਜੋਗੁਨਸਾਖੀ ਈਉਗਲਛਨਜਾਸ ਥਿਖੇਰਵਿਰੀਰਤੀਮਦਰਾਜਸਆਖੇ ਮਾਪਿਗੁਰਆਨਨਮਾਨਤ, ਗ਼ੈਰਤਹੇ ਕੁਨੀਨਸੂਕੋ, . ਵਿੰ ਭਖਅਭੱਖਭਖੇਬਿਨਚੇਤਨ ਸੁਸਰੀਰ ਰਹੇਪੋਵਾਲੋ। ਗੋਪਅਗੋਪਕਥੈਸਭਹੀ ਨਰਏਵਨਜਾਨਤ ਹੌਲਤਕਾਕੇ! ! ਚਾਲਕਲਤੇ ਚਲੈ ਕਹਰੀਗਪਤੀਅਤਾਮਸਜਾਕੋss @ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਰਿਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਤਕੀ,ਰਾਜਸੀ,ਤਾਮਸੀਤੋ ਚੌਥੀ ਬਹੁਤੇਰ ਗਉਪਜਾਟਵਾਲੀ ਹੁਣ ਵਖੋਖਰੀ ਰੀੜਤੇ ਨਦ ਲਓ ਆਰੇ ੨੭ ਅਕਲ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੀ,ਚਿਤਚੇਤੇਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਤਕੀਤਿਆਵਡਾ ਸੁਖਹੁੰਦਾਹੈ। ਅੰਡੇ 3ਡੋਗਦਸ਼ਮੇਸੁਖਦੇਵੇਵਾਲੀ,ਵਧਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪੀਤਦੋਹਾਂਵਿਚਪਾਤੀਤੇਖੇ | ਦੀਰਵਧਾਉਂਦੀਹੈ,ਜੇਹੜੇਆਤਮਾਦੀਮਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੀਵਿਚਾਰਵਧਾਉ ਦੀਹੈ,ਏਹਪਹਲੀਸਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਹੈ,ਕਤੀਗਤੀਕੀਹਦਾਹੈੜਲੇ-ਮ ਹੋਜਾਂਦੀਹੈਬੁਧ, ਚੇਤਨਾਚੈਤਿਓਹਕਾਰਦੇ ਬਚਨਮੁੱਕੇਹਦਾਹੈ ਧਦਾ ਚੇਤੇਹੇਕਰ . ਤੇਇਛਾਲਦੀ ਵਿਚ ਸਭਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਰਖਦਾਹੈ।ਆਲਸਤੇ ਨੀਂਦਕੁਝਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚਅਉਂਦੀ ਹੈਘੜੀਅਪਨੇ ਐਅ ਦੀਆਹੀਆਂ ਕੇਹਦਾਰੇ ,ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਛਣਇਹੋਣ ਕਉਸਖਤੀ ਉਸਸ਼ਰਾਬਉਰਾਜਸਹਦਾ ਹੈ,੪)ਮਾਂਉਡੇਗੁਰੂਦੀ ਆਉਅo ਨਹੀਮੰਨਦਾ,ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਧੀਆਂਨੂੰeਧ ਅਖਾਧ ਸਭਨਿਘੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਲ ਹੋਇਆ । ਤੇਸਬਦੀਚੇਤਨਬੰਬਨਾਹੋਜਾਂਦਾ)ਲੁਕੇਅਰੰਪਆ ਆਪਣਾਭੇਤ ਸਭਹਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਇਹਨਜਾਣਦਾਰੇ ਮੈਸਲਾਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੇੜੇ |ਰਤੋਂ ਹੋਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਰੀਗਰਾਮਕੇਹਦਾ ਹੈ ਇਉਤਾਮਸੀਸਰਥ ਹੈਜੇਸ਼ਨ Digitized by Paniab Digital Library / www.panjabdigilib.org