ਪੰਨਾ:ਹਿੰਦ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਭਾਗ 2.pdf/4

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ

ਤਤਕਰਾ

ਨੰਬਰ

ਮਜ਼ਮੂਨ

ਸਫਾ

੫੪-ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਪੈਹਲੀ ਲੜਾਈ

੩੩੭

੫੫-ਕਲਾਈਵ-ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਢੀ

੩੩੯

੫੬-ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ

੩੪੭

੫੮-ਫ੍ਰਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰਜਸੂ

੩੫੫

੫੭-ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਜੁੱਧ

੩੪੯

੫੯-ਮੀਰ ਜਾਫਰ

੩੫੮

੬੦-ਮੀਰ ਕਾਸਮ

੩੬੧

੬੧-ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ

੩੬੭

੬੨-ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ

੩੭੦

੬੩-ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

੩੭੪

੬੪-ਹੈਦਰ ਅਲੀ-ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਪੈਹਲਾ ਜੁੱਧ

੩੭੪

੬੫-ਵਾਰ੍ਰਨ ਹਸਟਿੰਗਜ਼-ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗ੍ਵਰਨਰ

੩੮੨

੬੬-ਵਾਰ੍ਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼-ਪੈਹਲਾ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੩੮੬

੬੭-ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਹਲੀ ਲੜਾਈ

੩੮੯

੬੮-ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ

੩੯੨

੬੯-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੌਂਸਲ

੩੯੫

੭੦-ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਿਵਾਲਸ-ਦੂਜਾ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੩੯੮

੭੧-ਸਰ ਜਾਨ ਮੋਰ-ਤੀਜਾ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੦੨

੭੨-ਮਾਰਕੁਇਸ ਵੈਲਜ਼ਲੀ-ਚੌਥਾ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੦੫

੭੩-ਮਾਰਕੁਇਸ ਵੈਲਜ਼ਲੀ (ਅਪੂਰਨ)

੪੧੩

੭੪-ਮਾਰਕੁਇਸ ਵੈਲਜ਼ਲੀ (ਸਮਾਪਤ)

੪੧੭

੭੪-ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਿਵਾਲਸ-ਪੰਜਵਾਂ ਗ:ਜ: ਸਰ ਜਾਰਜ ਬਾਰਲੇ, ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ- ਛੇਵਾਂ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੨੪

੭੬-ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼-ਸੱਤਵਾਂ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੨੮

੭੭-ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼-(ਸਮਾਪਤ)

੪੩੪

੭੮-ਲਾਰਡ ਐਮਹਰਸ੍ਟ-ਅੱਠਵਾਂ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੩੭

੭੯-ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ-ਨੌਵਾਂ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੩੭

੮੦-ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ-ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ, ਕੱਚਾ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੪੬

੮੧-ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ-ਦਸਵਾਂ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ

੪੫੨