ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/114

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

f शुद्ध%ाचे उस्छठा छे 2ाङ ।ܘܢ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸੋਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ DD DDD DDu uBS D DD uDuD uDuDD D uuuD uDuu Du दिछ उर्षिोटे जल, अडे मी नागा भाट है। खैज 5 इाभDLL DuD LDBBBL LtCDD DBLL S DD YY DDD DDu S ਆਲ ਨਾਮੇ ਇਕ ਪੰਭ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਹੋਲਡੀਕ ਦਾ ਦਰਿਆਉ S DuD uDBDB BD DD D S uuDu LLLD DDDD D DDD धी बाछ छल्टी पै ॥ Saidwáá. DDDBDBD DuuDD DuuDuD Y DuuD DDD D DD DDBuS ठी मष्टीटी टा मछि है, •डे मैं भीष्ठ गीलाठी टा BDDBuDDD DuLuu S ku DDuD D DDuD DDuD BDB ਔਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਅੰਬਾਰਤ ਕਿਧਰਿਓ ਪੱਕੀ ਹੈ, विपलिड वेडी।.अडे पुत्रध टी इल टिब बचा नगी बिला SS DDD DDD D Du BDBD Duuu S tuuD DD DBS ਗ ਆਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਰਗਢ ਅਰ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸਤਗ ਨੂੰ DD DuD DD D Luu D DuDuDB DD uDu DDDD DDD DDS uDuDuDD YY DBDB Duu DD uD DDuD u uBu DS Lu uD D DD Du uL uDuDuS uDuDuD DuDuD iLiSi ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰ ਅਚ ਊਂਟ ਬਹੁਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕੱਲਰ ਅਰ ਕਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰ ची भेडीटे लाfटब अजीं पै; पट विपछे विपछे धुए पूछ • धल्ल चीन लैंटे जठ। अडे चिमड नलंपल टे दृ१भावे इंट, ਚੋਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਿਆਂ ਵਿਚ घाठ गाठ । भछे टिण ने उद्देी भ्रठे श्रुा टे इच्छाठ पै, fटम ई मपिठ च्ी बांड अथडे-पद्ध । ईण्डा भंड कवाई दे मेधुuछ छे 龜°