ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/115

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

་་་་་ =*ाचे छछक्त टे क्राळ । ves क्लष्टपै, अहेडfभ उप्डी श्रड ड्रु' चे fभळ्ष डी क्नाला नोबे, भड कांडी रै। ६ण डालघाध fटव में LTDS Ltu DDDD DuuD DDBS uuL LLDuDD D DBD LDB है। टिम घाउ दिछ इटलधड स्ट इच्छा चल पै, अछे टिम बल टी पचडी छी पै, अड़े पाली अहलड DDDD DDD DTuBuDuD uS uDu tuuLrL DDDLLDD D tuD YYS DDS DDBS uDuD Du DOu DOYuD uD uuLsLD DDL DDDDLD DuLOkLSS LOuuD Du BuDDDu gLD DCLYS OBuDu uuuuD uDu BuLLDD D LDDD DDDD DDD D uBD DuDuD u uD DuDDD DDD DDDuHu LLu BDL DDDDD DLLLLLLS LLuDuD uBuH LMLL uD DD O GDDS LLL DBDB BDD D DBDDDD LLLDB DB DD DDD DDD SDuuD uuu uD DHM LDu Dg DDD LD DDD S CBB DD LDBuDuLL HuHLL DDD DDgSLLuL g DDD DDS LBL D DBDD Du LLLL DuBD DGDDS LD tuu DLKLD DLD खाज भाखड़े जas । अडेfटळ' लेखांडर डाउडा भिंपोंभु DDBD S uuD LLu DuD Duu DBD DD DuDuDS LL DDB BLL SuDuuDBD DkLSS LLuuuL DDuu uBLCL DDBDDDD DBBD DDDS उाबअ बेलें मटा अरबी ईटे अटे जल, अड़े मत्रधान ई पैमा ची बटे जी अटे डउटे मे शरू भजावान उहनी छमिध ਚ ਹਜਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕੇ ਆਖਵੇ ਹਨ ਅਡੇ ਜਜਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰ ਹੋ ਇਸ ਬਾਚ ਦੇ ਕੋਮਾਂ ਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਸ਼